Home
Contents

Wijnadmin Online Help

Vorige pagina Volgende pagina
 
Over het programma en de helpfile
Wat is Wijnadmin?
Waarom een helpfile?
Hoe gebruik je deze helpfile
Algemene werking van het programma
Belangrijk direct na installatie...
Meer informatie over het programma
Versienummers - hoe werkt dat?
Welke wijngegevens kan ik opslaan?
Runtime versie van WijnAdmin
Met welke Windows en Access versies werkt WijnAdmin samen
Meer dan één Access versie op de PC geinstalleerd?
Symbolen op overzichten
Folders en bestanden van WijnAdmin
Installatie, updates en registratie
Installatie en verwijderen van WijnAdmin
Installeren van updates
Na een update...
Upgrade naar een volgende hoofdversie
Evaluatie en registratie
Instellingen en voorkeuren
Instellingen voor wijninvoer en presentatie
Instellingen voor het programma
De plaats van (programma)bestanden wijzigen
Startvoorkeuren instellen
Schermkleuren veranderen
Geluiden uitzetten
Toewijzing van volgnummers
Menuteksten verbergen
Formulier- en lettergroottes
Foto's tonen of verbergen
View- of editmode
Hoe kun je...
Wijn toevoegen
Wijn verwijderen
Wijn archiveren
Wijn wijzigen
Wijn zoeken in de database
Wijn (anders) sorteren
Wijn markeren
Wijnvoorbeelden installeren of weghalen
Eigenschappen voor proefnotities aanpassen
Geluiden uitzetten
Gebieden, cepages enz invoeren of wijzigen
Defaultgegevens inzien of terugzetten
Fotos' en afbeeldingen toevoegen
Een selectie maken (filteren)
Eigen opslagruimtes invoeren
Een layout van de eigen wijnkelder invoeren
De database comprimeren of repareren
Meer dan één wijnkelder gebruiken
Kaarten beheren
Beveiligingswaarschuwingen onderdrukken
Programma- en installatiegegevens tonen
Vensters tijdelijk verbergen
Het programma afsluiten
Backups
Over backups
Tabellen backups
Automatische backups
Backups bekijken
Backups terugzetten
Backups verwijderen
Formulieren, overzichten en menu's
Wat zijn formulieren?
Het hoofdmenu
Het globale wijnoverzicht
Het gedetailleerde wijnoverzicht
Het formulier wijngegevens (compleet)
Het formulier wijngegevens (beperkt)
Het formulier Proefnotities
Het registratieformulier
Het landenoverzicht
Het overzicht wijngebieden
Het overzicht wijnstreken
Het appellationoverzicht
Het cepage overzicht
Het overzicht opslagruimtes
Het overzicht producenten
Het overzicht leveranciers
Rapporten
Welke rapporten zijn er?
Rapporten inzien of afdrukken
Rapporten zelf samenstellen (individueel rapport)
Voorbeeld rapport zonder groeperingen
Voorbeeld rapport met 1 groepering
Voorbeeld rapport met 2 groeperingen
Voorbeeld individueel rapport
Voorbeeld rapport wijngebieden 'eenvoudig'
Voorbeeld rapport wijngebieden 'uitgebreid
Voorbeeld rapport wijnstreken 'eenvoudig
Voorbeeld rapport wijnstreken 'uitgebreid
Voorbeeld rapport 'Cepages met omschrijving'
Voorbeeld rapport 'Appellations met omschrijving'
Voorbeeld rapport Opslaggegevens
Voorbeeld rapport Kelderoverzicht
Macrobeveiliging Access (waarschuwingen)
Macro beveiliging in Access 2003
Veiligheidscertificaten (Access 2003)
Macro beveiliging in Access 2007
Veiligheidscertificaten (Access 2007)
Macro beveiliging in Access 2010
Veiligheidscertificaten (Access 2010)
Macrobeveiliging in Access 2013
Veiligheidscertificaten (Access 2013)
Problemen en support
Hoe krijg ik ondersteuning
Foutmeldingen
Problemen met registratie
WijnAdmin opent niet. Melding 'object of klasse ondersteunt gebeurtenissen niet'
De helpfile wordt niet gevonden
Geen afbeeldingen in fotovenster
Database comprimeren (compact)
Backups zijn onvindbaar (Windows Vista)
Mijn wijngegevens zijn "weg"
Voorkeursinstellingen worden niet bewaard
Onjuiste versie updatebestand
Begrippen en definities
Wat is een gebied
Wat is een streek
Wat is een appellation
Wat is een cepage
Meer over opslag
Wat is een (default) tabel
Wat is een record

Individuele rapporten

Het ontwerpen, wijzigen en beheren van eigen rapporten

Selecteer de optie 'Individueel rapport ontwerpen of verwijderen' op het menu Rapporten.


Aanmaken van een nieuw eigen rapport

1. Controleer de rapportinstellingen. Je kunt de standaardwardes voor orientatie en marges aanpassen (minimum marge links/rechts is 5 mm). Standaardwaardes kunnen ook worden teruggezet met de knop . Druk op het icoon 'info' voor meer informatie.

2. Verwijder zo nodig bewaarde selecties in het linker vak met de optie 'Verwijder selecties - nieuw ontwerp' onder Opties.

3. Kies in het linker vak de kolommen voor je rapport. Een geselecteerde kolom verschijnt in het rechter overzicht 'Kolommen rapport'. Je kunt maximaal 18 kolommen selecteren. Door een selectie in het linkervak nogmaals aan te klikken wordt deze verwijderd.

Standaard worden de kolommen voor geur- en smaakeigenschappen van proefnotities niet getoond. Je kunt deze zichtbaar maken met de wijnglas-button rechts boven het opschrift.

4. De kolommen verschijnen in het overzicht 'Kolommen rapport' in dezelfde volgorde waarmee deze links zijn geselecteerd. Je kunt de volgorde echter aanpassen met de buttons en

5. Je kunt voor iedere kolom de standaardbreedte aanpassen. Klik op de kolomnaam: onder 'Wijzig kolombreedte' zie je dan de naam van de kolom en een imvoerveld. Breedtes zijn in centimeters met 1 decimaal (met komma). Je kunt alle standaardwaardes herstellen met boven de kolom 'Breedte'.

6. Je kunt het rapport op ieder moment bekijken (print preview) met de optie 'Bekijk dit rapportontwerp' onder Opties.

Bij (dreigende) overschrijding van de rapportbreedte verschijnt een waarschuwing. In dat geval worden kolommen over elkaar heen weergegeven/afgedrukt. Druk op de button 'bekijk rapportontwerp' om dit te controleren.


Bewaren van een rapport

Selecteer 'Ontwerp opslaan als rapport' onder Opties. Een rapportnaam moet minimaal drie tekens bevatten en heeft een maximale lengte van veertig tekens. Druk daarna op 'bevestig opslag'

Opgeslagen rapporten kunnen in het menu rapporten worden gekozen en geprint.


Rapporten verwijderen (beheer rapporten)

 Kies een rapport uit de lijst en bevestig verwijdering. Als er geen rapporten zijn is deze button gedeactiveerd.


Rapporten importeren (beheer rapporten)

 Kies een rapport uit de lijst en importeer het om wijzingen aan te brengen. Bestaande selecties gaan verloren bij import.


Goed om te weten:

Bij sluiten van het formulier worden alle selecties bewaard en automatisch getoond bij heropening.

Groeperen van een individueel rapport is nog niet mogelijk (versie 4.70)

Converted from CHM to HTML with chm2web Standard 2.85 (unicode)