Home
Contents

Wijnadmin Online Help

Vorige pagina Volgende pagina
 
Over het programma en de helpfile
Wat is Wijnadmin?
Waarom een helpfile?
Hoe gebruik je deze helpfile
Algemene werking van het programma
Belangrijk direct na installatie...
Meer informatie over het programma
Versienummers - hoe werkt dat?
Welke wijngegevens kan ik opslaan?
Runtime versie van WijnAdmin
Met welke Windows en Access versies werkt WijnAdmin samen
Meer dan één Access versie op de PC geinstalleerd?
Symbolen op overzichten
Folders en bestanden van WijnAdmin
Installatie, updates en registratie
Installatie en verwijderen van WijnAdmin
Installeren van updates
Na een update...
Upgrade naar een volgende hoofdversie
Evaluatie en registratie
Instellingen en voorkeuren
Instellingen voor wijninvoer en presentatie
Instellingen voor het programma
De plaats van (programma)bestanden wijzigen
Startvoorkeuren instellen
Schermkleuren veranderen
Geluiden uitzetten
Toewijzing van volgnummers
Menuteksten verbergen
Formulier- en lettergroottes
Foto's tonen of verbergen
View- of editmode
Hoe kun je...
Wijn toevoegen
Wijn verwijderen
Wijn archiveren
Wijn wijzigen
Wijn zoeken in de database
Wijn (anders) sorteren
Wijn markeren
Wijnvoorbeelden installeren of weghalen
Eigenschappen voor proefnotities aanpassen
Geluiden uitzetten
Gebieden, cepages enz invoeren of wijzigen
Defaultgegevens inzien of terugzetten
Fotos' en afbeeldingen toevoegen
Een selectie maken (filteren)
Eigen opslagruimtes invoeren
Een layout van de eigen wijnkelder invoeren
De database comprimeren of repareren
Meer dan één wijnkelder gebruiken
Kaarten beheren
Beveiligingswaarschuwingen onderdrukken
Programma- en installatiegegevens tonen
Vensters tijdelijk verbergen
Het programma afsluiten
Backups
Over backups
Tabellen backups
Automatische backups
Backups bekijken
Backups terugzetten
Backups verwijderen
Formulieren, overzichten en menu's
Wat zijn formulieren?
Het hoofdmenu
Het globale wijnoverzicht
Het gedetailleerde wijnoverzicht
Het formulier wijngegevens (compleet)
Het formulier wijngegevens (beperkt)
Het formulier Proefnotities
Het registratieformulier
Het landenoverzicht
Het overzicht wijngebieden
Het overzicht wijnstreken
Het appellationoverzicht
Het cepage overzicht
Het overzicht opslagruimtes
Het overzicht producenten
Het overzicht leveranciers
Rapporten
Welke rapporten zijn er?
Rapporten inzien of afdrukken
Rapporten zelf samenstellen (individueel rapport)
Voorbeeld rapport zonder groeperingen
Voorbeeld rapport met 1 groepering
Voorbeeld rapport met 2 groeperingen
Voorbeeld individueel rapport
Voorbeeld rapport wijngebieden 'eenvoudig'
Voorbeeld rapport wijngebieden 'uitgebreid
Voorbeeld rapport wijnstreken 'eenvoudig
Voorbeeld rapport wijnstreken 'uitgebreid
Voorbeeld rapport 'Cepages met omschrijving'
Voorbeeld rapport 'Appellations met omschrijving'
Voorbeeld rapport Opslaggegevens
Voorbeeld rapport Kelderoverzicht
Macrobeveiliging Access (waarschuwingen)
Macro beveiliging in Access 2003
Veiligheidscertificaten (Access 2003)
Macro beveiliging in Access 2007
Veiligheidscertificaten (Access 2007)
Macro beveiliging in Access 2010
Veiligheidscertificaten (Access 2010)
Macrobeveiliging in Access 2013
Veiligheidscertificaten (Access 2013)
Problemen en support
Hoe krijg ik ondersteuning
Foutmeldingen
Problemen met registratie
WijnAdmin opent niet. Melding 'object of klasse ondersteunt gebeurtenissen niet'
De helpfile wordt niet gevonden
Geen afbeeldingen in fotovenster
Database comprimeren (compact)
Backups zijn onvindbaar (Windows Vista)
Mijn wijngegevens zijn "weg"
Voorkeursinstellingen worden niet bewaard
Onjuiste versie updatebestand
Begrippen en definities
Wat is een gebied
Wat is een streek
Wat is een appellation
Wat is een cepage
Meer over opslag
Wat is een (default) tabel
Wat is een record

Eens selectie maken (filteren)

   Optiegroep 'Filteren

Om wijn overzichtelijk te presenteren, kun je sorteren. Maar met de filterfunctie kun je ook alleen wijn laten zien die aan bepaalde criteria voldoet. Beide functies zijn te combineren: er kan eerst worden gefilterd - gekozen welke wijn in het overzicht te zien is - en daarna kan deze selectie nog worden gesorteerd. Filteren is alleen zinvol en mogelijk in de wijnoverzichten.

Filteren algemeen

Uitgangspunt voor iedere filtering is het veld waar de cursor staat. Je kunt filteren op alle invoervelden behalve volgnummers. Omdat het gedetailleerde overzicht meer gegevens toont, kun je in dat overzicht dus ook op meer gegevens filteren.

De filtergroep op het overzicht bevat zeven buttons waarmee een filter wordt aangemaakt, een grotere button waarmee het filter wordt ge(de)activeerd en twee checkboxes. Daarnaast is er elders nog een veld waar de huidige filters worden getoond - in tekstvorm - met links daarnaast een button    om filters te resetten.

Voorbeelden van filters

Achtereenvolgens kunnen maximaal vier filters worden ingesteld. Bijvoorbeeld

Enkelvoudig: Alle rode wijn (1)

Viervoudig: Alle rode wijn (1) uit Spanje (2) van Producent 'la Torra' (3) met een kelderaantal groter dan 3 (4)

Eerst een filter aanmaken, maximaal vier keuzes mogelijk

1. Plaats de cursor met de muis of met de TAB-toets op het invoerveld in het formulier waarop je wilt filteren.

Bijvoorbeeld op combobox land waarin Frankrijk is ingevuld

 

2. De standaard filtering laat (alleen) alle records zien met hetzelfde veld. Maar je kunt ook kiezen om alleen alle records te tonen die NIET dezelfde veldinhoud hebben (<>) of waarvan het aantal groter (>) of kleiner (<) is. Druk in dat geval op één van de drie keuzebuttons links. Na aanmaken van het filter worden deze keuzebuttons weer automatisch gedeactiveerd. Als je deze buttons niet gebruikt is de standaard filtering 'gelijk aan'

Het criterium groter of kleiner werkt alleen met numerieke gegevens, datums of velden met prijzen.

 

3. Druk op een van de twee buttons   of  om het filter aan te maken. Met de button 'AND' laat je wijn zien die aan BEIDE criteria voldoet, met de button 'OR' wijn die aan één van beide criteria voldoet. Het ingestelde filter wordt meteen zichtbaar in het veld met opschrift 'Filter'.

Voorbeeld: [Land=Frankrijk]

Met    of  kun je een filtering maken voor gemarkeerde records.

 

4. Herhaal deze acties voor ieder volgend subfilter (maximaal vier). Voorbeeld van een viervoudig filter:

[Land=Frankrijk] EN [Wijnjaar=2003] EN [Soort=Rood] EN [Aantal>15]

 

Dan het filter activeren of deactiveren

druk op   om het filter te activeren. Druk op om het filter de de-activeren.

 Het filter blijft bewaard tot je het filter verwijdert en kan onbeperkt worden de(de)activeerd.

Filter in- of uitschakelen

Om het filter te verwijderen, druk op de knop 'verwijder filter'    links van het fiterveld.

 

 

Filter(s) bewaren

  • vink de optie 'Filter bewaren' aan. Als het programma wordt gesloten en dan weer wordt geopend, worden dezelfde filters weer getoond. Limiet voor bewaren is maximaal 250 tekens.

Filters ook in rapporten gebruiken

  • vink de optie 'In rapporten' aan. De toepassing van een filter (of niet) wordt in het rapport aangegeven.

Goed om te weten:

  • Een geactiveerd filter blijft behouden als wordt overgeschakeld van het formulier Globaal overzicht naar het formulier Detailoverzicht en andersom en kan in beide formulieren worden uitgeschakeld.
  • Van een filter op het veld 'Bijzonderheden' worden maximaal 25 tekens bewaard/opgeslagen.
  • Een aangemaakt filter kan niet worden gewijzigd. Wil je een wijziging, verwijder dan het filter en maak een nieuw filter aan.
  • Er kunnen veel verschillende combinaties worden gemaakt. Sommige daarvan geven vreemde of onbruikbare resultaten. Voorbeeld:

 - {Land=Frankrijk} EN {Land=Italië}  Geen enkele wijn zal hieraan voldoen, dus het scherm blijft leeg

  • Ook de volgorde van filters, met name als er "AND" én "OR" filters worden gebruikt, kan het resultaat beïnvloeden!

  

Converted from CHM to HTML with chm2web Standard 2.85 (unicode)