Home
Contents

Wijnadmin Online Help

Vorige pagina Volgende pagina
 
Over het programma en de helpfile
Wat is Wijnadmin?
Waarom een helpfile?
Hoe gebruik je deze helpfile
Algemene werking van het programma
Belangrijk direct na installatie...
Meer informatie over het programma
Versienummers - hoe werkt dat?
Welke wijngegevens kan ik opslaan?
Runtime versie van WijnAdmin
Met welke Windows en Access versies werkt WijnAdmin samen
Meer dan één Access versie op de PC geinstalleerd?
Symbolen op overzichten
Folders en bestanden van WijnAdmin
Installatie, updates en registratie
Installatie en verwijderen van WijnAdmin
Installeren van updates
Na een update...
Upgrade naar een volgende hoofdversie
Evaluatie en registratie
Instellingen en voorkeuren
Instellingen voor wijninvoer en presentatie
Instellingen voor het programma
De plaats van (programma)bestanden wijzigen
Startvoorkeuren instellen
Schermkleuren veranderen
Geluiden uitzetten
Toewijzing van volgnummers
Menuteksten verbergen
Formulier- en lettergroottes
Foto's tonen of verbergen
View- of editmode
Hoe kun je...
Wijn toevoegen
Wijn verwijderen
Wijn archiveren
Wijn wijzigen
Wijn zoeken in de database
Wijn (anders) sorteren
Wijn markeren
Wijnvoorbeelden installeren of weghalen
Eigenschappen voor proefnotities aanpassen
Geluiden uitzetten
Gebieden, cepages enz invoeren of wijzigen
Defaultgegevens inzien of terugzetten
Fotos' en afbeeldingen toevoegen
Een selectie maken (filteren)
Eigen opslagruimtes invoeren
Een layout van de eigen wijnkelder invoeren
De database comprimeren of repareren
Meer dan één wijnkelder gebruiken
Kaarten beheren
Beveiligingswaarschuwingen onderdrukken
Programma- en installatiegegevens tonen
Vensters tijdelijk verbergen
Het programma afsluiten
Backups
Over backups
Tabellen backups
Automatische backups
Backups bekijken
Backups terugzetten
Backups verwijderen
Formulieren, overzichten en menu's
Wat zijn formulieren?
Het hoofdmenu
Het globale wijnoverzicht
Het gedetailleerde wijnoverzicht
Het formulier wijngegevens (compleet)
Het formulier wijngegevens (beperkt)
Het formulier Proefnotities
Het registratieformulier
Het landenoverzicht
Het overzicht wijngebieden
Het overzicht wijnstreken
Het appellationoverzicht
Het cepage overzicht
Het overzicht opslagruimtes
Het overzicht producenten
Het overzicht leveranciers
Rapporten
Welke rapporten zijn er?
Rapporten inzien of afdrukken
Rapporten zelf samenstellen (individueel rapport)
Voorbeeld rapport zonder groeperingen
Voorbeeld rapport met 1 groepering
Voorbeeld rapport met 2 groeperingen
Voorbeeld individueel rapport
Voorbeeld rapport wijngebieden 'eenvoudig'
Voorbeeld rapport wijngebieden 'uitgebreid
Voorbeeld rapport wijnstreken 'eenvoudig
Voorbeeld rapport wijnstreken 'uitgebreid
Voorbeeld rapport 'Cepages met omschrijving'
Voorbeeld rapport 'Appellations met omschrijving'
Voorbeeld rapport Opslaggegevens
Voorbeeld rapport Kelderoverzicht
Macrobeveiliging Access (waarschuwingen)
Macro beveiliging in Access 2003
Veiligheidscertificaten (Access 2003)
Macro beveiliging in Access 2007
Veiligheidscertificaten (Access 2007)
Macro beveiliging in Access 2010
Veiligheidscertificaten (Access 2010)
Macrobeveiliging in Access 2013
Veiligheidscertificaten (Access 2013)
Problemen en support
Hoe krijg ik ondersteuning
Foutmeldingen
Problemen met registratie
WijnAdmin opent niet. Melding 'object of klasse ondersteunt gebeurtenissen niet'
De helpfile wordt niet gevonden
Geen afbeeldingen in fotovenster
Database comprimeren (compact)
Backups zijn onvindbaar (Windows Vista)
Mijn wijngegevens zijn "weg"
Voorkeursinstellingen worden niet bewaard
Onjuiste versie updatebestand
Begrippen en definities
Wat is een gebied
Wat is een streek
Wat is een appellation
Wat is een cepage
Meer over opslag
Wat is een (default) tabel
Wat is een record

De database comprimeren


Wat is comprimeren?

Na verloop van tijd worden de gegevens in iedere (Access) database door wijzigingen minder economisch ingedeeld en de omvang van de database neemt toe tot het veelvoudige van de oorspronkelijke grootte.

Door het proces 'Compact' worden de gegevens opnieuw ingedeeld. De database wordt daardoor kleiner en waarschijnlijk werkt het programma daarna ook iets sneller. Bovendien worden eventuele fouten in de database gerepareerd.

Deze functie is instelbaar via het hoofdmenu - optie Instellingen - Comprimeeropties

Hoe comprimeren?

  • Handmatig. Het menu biedt drie opties:  wijnkelder (BE), programma (FE) en beide.
  • Automatisch. Het programma controleert bij afsluiten de bestandsgroote en als die de ingestelde limiet overschrijdt wordt de database gecomprimeerd.

Eventuele problemen

Als er een probleem optreedt tijdens het comprimeren, bijvoorbeeld door een stroomstoring, zal het programma een waarschuwing geven en de oude bestanden bewaren. Die zijn geplaatst in de folder die voor tijdelijke bestanden is aangewezen (standaard is dat /TEMP in de installatiefolder) en herkenbaar door de toevoeging "BackupBeforeCompact".

Let op: een "BackupBeforeCompact" bestand wordt overschreven bij een volgende comprimeeractie.

STAP 1

Controleer eerst of het programma nog goed functioneert en er geen gegevens verloren zijn gegaan.

 

 

STAP 2

Als het programma niet goed functioneert en/of de tabellen zijn niet meer te openen, zet dan een recente (complete) backup terug van het programma en de wijnkelder. Als er sinds de laatste backup iets is gewijzigd in de wijnkelder, probeer dan eerst de combinatie van programma-backup met de huidige wijnkelder.

 

Hernoem het backup programma (en eventueel de wijnkelder) en geef ze dezelfde naam als de verwijderde bestanden

 

STAP 3

Als er geen recente backup voorhanden is:

  • Verwijder het programma en de wijnkelder uit de installatiefolder (schrijf de namen ervan even op)
  • verplaats de "BackupBeforeCompact" bestanden naar de installatiefolder
  • hernoem de "BackupBeforeCompact" bestanden Geef ze dezelfde naam als de verwijderde wijnkelder en het programma. 

 

Converted from CHM to HTML with chm2web Standard 2.85 (unicode)