Home
Contents

Wijnadmin Online Help

Vorige pagina Volgende pagina
 
Over het programma en de helpfile
Wat is Wijnadmin?
Waarom een helpfile?
Hoe gebruik je deze helpfile
Algemene werking van het programma
Belangrijk direct na installatie...
Meer informatie over het programma
Versienummers - hoe werkt dat?
Welke wijngegevens kan ik opslaan?
Runtime versie van WijnAdmin
Met welke Windows en Access versies werkt WijnAdmin samen
Meer dan één Access versie op de PC geinstalleerd?
Symbolen op overzichten
Folders en bestanden van WijnAdmin
Installatie, updates en registratie
Installatie en verwijderen van WijnAdmin
Installeren van updates
Na een update...
Upgrade naar een volgende hoofdversie
Evaluatie en registratie
Instellingen en voorkeuren
Instellingen voor wijninvoer en presentatie
Instellingen voor het programma
De plaats van (programma)bestanden wijzigen
Startvoorkeuren instellen
Schermkleuren veranderen
Geluiden uitzetten
Toewijzing van volgnummers
Menuteksten verbergen
Formulier- en lettergroottes
Foto's tonen of verbergen
View- of editmode
Hoe kun je...
Wijn toevoegen
Wijn verwijderen
Wijn archiveren
Wijn wijzigen
Wijn zoeken in de database
Wijn (anders) sorteren
Wijn markeren
Wijnvoorbeelden installeren of weghalen
Eigenschappen voor proefnotities aanpassen
Geluiden uitzetten
Gebieden, cepages enz invoeren of wijzigen
Defaultgegevens inzien of terugzetten
Fotos' en afbeeldingen toevoegen
Een selectie maken (filteren)
Eigen opslagruimtes invoeren
Een layout van de eigen wijnkelder invoeren
De database comprimeren of repareren
Meer dan één wijnkelder gebruiken
Kaarten beheren
Beveiligingswaarschuwingen onderdrukken
Programma- en installatiegegevens tonen
Vensters tijdelijk verbergen
Het programma afsluiten
Backups
Over backups
Tabellen backups
Automatische backups
Backups bekijken
Backups terugzetten
Backups verwijderen
Formulieren, overzichten en menu's
Wat zijn formulieren?
Het hoofdmenu
Het globale wijnoverzicht
Het gedetailleerde wijnoverzicht
Het formulier wijngegevens (compleet)
Het formulier wijngegevens (beperkt)
Het formulier Proefnotities
Het registratieformulier
Het landenoverzicht
Het overzicht wijngebieden
Het overzicht wijnstreken
Het appellationoverzicht
Het cepage overzicht
Het overzicht opslagruimtes
Het overzicht producenten
Het overzicht leveranciers
Rapporten
Welke rapporten zijn er?
Rapporten inzien of afdrukken
Rapporten zelf samenstellen (individueel rapport)
Voorbeeld rapport zonder groeperingen
Voorbeeld rapport met 1 groepering
Voorbeeld rapport met 2 groeperingen
Voorbeeld individueel rapport
Voorbeeld rapport wijngebieden 'eenvoudig'
Voorbeeld rapport wijngebieden 'uitgebreid
Voorbeeld rapport wijnstreken 'eenvoudig
Voorbeeld rapport wijnstreken 'uitgebreid
Voorbeeld rapport 'Cepages met omschrijving'
Voorbeeld rapport 'Appellations met omschrijving'
Voorbeeld rapport Opslaggegevens
Voorbeeld rapport Kelderoverzicht
Macrobeveiliging Access (waarschuwingen)
Macro beveiliging in Access 2003
Veiligheidscertificaten (Access 2003)
Macro beveiliging in Access 2007
Veiligheidscertificaten (Access 2007)
Macro beveiliging in Access 2010
Veiligheidscertificaten (Access 2010)
Macrobeveiliging in Access 2013
Veiligheidscertificaten (Access 2013)
Problemen en support
Hoe krijg ik ondersteuning
Foutmeldingen
Problemen met registratie
WijnAdmin opent niet. Melding 'object of klasse ondersteunt gebeurtenissen niet'
De helpfile wordt niet gevonden
Geen afbeeldingen in fotovenster
Database comprimeren (compact)
Backups zijn onvindbaar (Windows Vista)
Mijn wijngegevens zijn "weg"
Voorkeursinstellingen worden niet bewaard
Onjuiste versie updatebestand
Begrippen en definities
Wat is een gebied
Wat is een streek
Wat is een appellation
Wat is een cepage
Meer over opslag
Wat is een (default) tabel
Wat is een record

Een formulier *)  is een overzicht om te bekijken, in te vullen of om een selectie te maken.

Wat voor soort formulieren zijn er?

  • Menu's. In een menu kan een keuze worden gemaakt uit verschillende opties. Selecteer één van de opties en  druk op    Soms kan ook een functie worden gekozen met een aparte knop.

Een voorbeeld van een keuzemenu is het hoofdmenu

  • Tabeloverzichten. Bijvoorbeeld een lijst met alle opslagruimtes of een overzicht van alle appellations. Vaak met opties om de gegevens te wijzigen (via het hoofdmenu).

Een voorbeeld van een tabeloverzicht is het Appellation overzicht

  • Instelformulieren

Voorbeeld: het formulier Backup instellingen

  • Invulformulieren om gegevens in te vullen, te wijzigen of te bekijken.

Voorbeeld: Het gedetailleerd wijnoverzicht (alle wijn, met details)


Het openen van formulieren

Normaal gesproken is er één formulier geopend, zoals bijvoorbeeld het globaal overzicht.  Maar het is vaak mogelijk om meer dan één formulier tegelijkertijd te openen.

Voorbeeld: Een wijn heeft vaak meer dan één druivensoort (cepage). Als er meer soorten zijn ingevoerd, wordt dit in het veld 'Cepage' aangegeven met een + teken. Door op de knop +  te drukken wordt een tweede venster geopend waarin al deze cepages worden getoond. Als vervolgens een andere wijn wordt geselecteerd blijft het tweede formulier 'Cepage' geopend en de gegevens ervan 'lopen mee' met de geselecteerde wijn.


Het sluiten van formulieren

  • met       of  of rechtsboven in het formulier met
  • door in het 'formulier van afkomst' een tweede maal te drukken op de button waarmee het formulier werd geopend, bijvoorbeeld
  • door op het formulier zelf te klikken, enkel of dubbel. Geldt met name voor extra gegevens die 'on top' worden weergegeven.
  • door het kiezen van het hoofdmenu worden alle open formulieren automatisch gesloten
  • automatisch door het kiezen van een ander formulier

Bijvoorbeeld als het formulier 'Wijngegevens+proefnotities' wordt geopend, wordt een eventueel geopend formulier 'Proefnotities' gesloten


Bijzondere tekens op formulieren

  rechts naast een invoerveld. Hierop kan worden dubbelgegeklikt om gerelateerde gegevens te zien, bijvoorbeeld een overzicht met alle wijnstreken.

 + geheel rechts naast een invoerveld geeft aan dat er behalve de zichtbare gegevens nog meer gegevens zijn. Maak deze zichtbaar door te klikken op dit plusteken. 

 | aan de rechterkant van een invoerveld. Invoer van gegevens kan behalve met intypen of selectie uit een lijst ook door te dubbelklikken op het veld


De belangrijkste types velden op formulieren


*) In deze helpfile wordt voor een formulier dat getoond wordt op het scherm ook wel de term ' venster' of 'scherm' gebruikt

Converted from CHM to HTML with chm2web Standard 2.85 (unicode)