Home
Contents

Wijnadmin Online Help

Vorige pagina Volgende pagina
 
Over het programma en de helpfile
Wat is Wijnadmin?
Waarom een helpfile?
Hoe gebruik je deze helpfile
Algemene werking van het programma
Belangrijk direct na installatie...
Meer informatie over het programma
Versienummers - hoe werkt dat?
Welke wijngegevens kan ik opslaan?
Runtime versie van WijnAdmin
Met welke Windows en Access versies werkt WijnAdmin samen
Meer dan één Access versie op de PC geinstalleerd?
Symbolen op overzichten
Folders en bestanden van WijnAdmin
Installatie, updates en registratie
Installatie en verwijderen van WijnAdmin
Installeren van updates
Na een update...
Upgrade naar een volgende hoofdversie
Evaluatie en registratie
Instellingen en voorkeuren
Instellingen voor wijninvoer en presentatie
Instellingen voor het programma
De plaats van (programma)bestanden wijzigen
Startvoorkeuren instellen
Schermkleuren veranderen
Geluiden uitzetten
Toewijzing van volgnummers
Menuteksten verbergen
Formulier- en lettergroottes
Foto's tonen of verbergen
View- of editmode
Hoe kun je...
Wijn toevoegen
Wijn verwijderen
Wijn archiveren
Wijn wijzigen
Wijn zoeken in de database
Wijn (anders) sorteren
Wijn markeren
Wijnvoorbeelden installeren of weghalen
Eigenschappen voor proefnotities aanpassen
Geluiden uitzetten
Gebieden, cepages enz invoeren of wijzigen
Defaultgegevens inzien of terugzetten
Fotos' en afbeeldingen toevoegen
Een selectie maken (filteren)
Eigen opslagruimtes invoeren
Een layout van de eigen wijnkelder invoeren
De database comprimeren of repareren
Meer dan één wijnkelder gebruiken
Kaarten beheren
Beveiligingswaarschuwingen onderdrukken
Programma- en installatiegegevens tonen
Vensters tijdelijk verbergen
Het programma afsluiten
Backups
Over backups
Tabellen backups
Automatische backups
Backups bekijken
Backups terugzetten
Backups verwijderen
Formulieren, overzichten en menu's
Wat zijn formulieren?
Het hoofdmenu
Het globale wijnoverzicht
Het gedetailleerde wijnoverzicht
Het formulier wijngegevens (compleet)
Het formulier wijngegevens (beperkt)
Het formulier Proefnotities
Het registratieformulier
Het landenoverzicht
Het overzicht wijngebieden
Het overzicht wijnstreken
Het appellationoverzicht
Het cepage overzicht
Het overzicht opslagruimtes
Het overzicht producenten
Het overzicht leveranciers
Rapporten
Welke rapporten zijn er?
Rapporten inzien of afdrukken
Rapporten zelf samenstellen (individueel rapport)
Voorbeeld rapport zonder groeperingen
Voorbeeld rapport met 1 groepering
Voorbeeld rapport met 2 groeperingen
Voorbeeld individueel rapport
Voorbeeld rapport wijngebieden 'eenvoudig'
Voorbeeld rapport wijngebieden 'uitgebreid
Voorbeeld rapport wijnstreken 'eenvoudig
Voorbeeld rapport wijnstreken 'uitgebreid
Voorbeeld rapport 'Cepages met omschrijving'
Voorbeeld rapport 'Appellations met omschrijving'
Voorbeeld rapport Opslaggegevens
Voorbeeld rapport Kelderoverzicht
Macrobeveiliging Access (waarschuwingen)
Macro beveiliging in Access 2003
Veiligheidscertificaten (Access 2003)
Macro beveiliging in Access 2007
Veiligheidscertificaten (Access 2007)
Macro beveiliging in Access 2010
Veiligheidscertificaten (Access 2010)
Macrobeveiliging in Access 2013
Veiligheidscertificaten (Access 2013)
Problemen en support
Hoe krijg ik ondersteuning
Foutmeldingen
Problemen met registratie
WijnAdmin opent niet. Melding 'object of klasse ondersteunt gebeurtenissen niet'
De helpfile wordt niet gevonden
Geen afbeeldingen in fotovenster
Database comprimeren (compact)
Backups zijn onvindbaar (Windows Vista)
Mijn wijngegevens zijn "weg"
Voorkeursinstellingen worden niet bewaard
Onjuiste versie updatebestand
Begrippen en definities
Wat is een gebied
Wat is een streek
Wat is een appellation
Wat is een cepage
Meer over opslag
Wat is een (default) tabel
Wat is een record

Het globale wijnoverzicht

Het globale overzicht is één van de twee algemene overzichten. Het andere is het  detailoverzicht.

Menu-opties: de nummers hierboven corresponderen met de uitleg hieronder; onderstreepte opties zijn links naar een meer uitgebreide toelichting. Invoervelden: Selecteer voor context-sensitieve help het veld waarvoor hulp nodig is en druk dan op F1


In het globale overzicht  kunnen na inschakelen van de EDIT mode de volgende gegevens worden gemuteerd:

  • de wijnnaam
  • wijnjaren, drink vanaf en drink tot
  • het resterende aantal flessen
  • de opslag

1 Fotovenster

2 Zoek naar een wijnrecord op verschillende kenmerken. Dit is de algemene zoekfunctie van Microsoft Access. Of zoek op wijnnaam.

3 Viewmode of editmode: verhindert wijzigingen of laat deze toe. In editmode is dit veld rood gekleurd. Openen overzicht in view- of editmode kan worden ingesteld in menu Instellingen

Undo maakt wijzigingen ongedaan. Dit werkt op recordbasis, dus als het volgende record is gekozen kunnen wijzigingen in het vorige record niet meer ongedaan worden gemaakt.

4 Filteropties

5 Dupliceren. Dupliceert een bestaand wijnrecord. Het nieuwe record heeft de naam van het oude met de toevoeging "KOPIE" en kan dienen als 'template' voor een nieuwe wijn. De volgende velden worden NIET gekopieerd om vergissingen te voorkomen:

  • Datum ingevoerd (= huidige datum)
  • Datum verkregen (= huidige datum)
  • Datum gewijzigd (leeg)
  • Opslag (leeg)
  • Aantal (nul)
  • Restaantal (nul)

 Wijn erbij. Voegt een leeg wijnrecord toe. Een aantal gegevens heeft een 'default' waarde. Bij het invoeren van gegevens kan naar het volgende veld worden gegaan met de TAB-toets of de muiscursor

 Wijn eraf. Verwijdert wijn definitief.

6 Start-end. Spring naar het begin of naar het einde van het overzicht.

7 Opent het menu markeringsopties. In dit menu kunnen met gemarkeerde records speciale acties worden uitgevoerd. Voor openen van dit menu eerst de gewenste records markeren, anders doet het menu niets!

8 Open het detailoverzicht of één van drie detailformulieren: alle wijngegevens,  standaardgegevens of alleen de proefnotities.

9 Schermkleuren zijn instelbaar voor een groot aantal scherm-elementen. Een persoonlijke voorkeur blijft behouden. originele (default) kleuren kunnen altijd worden hersteld.

Instellingen voor de presentatie van wijngegevens. NB: Voor algemene programma instellingen zie de menuoptie Algemene instellingen van het hoofdmenu.

10 Opslag. Dit opent een overzicht van alle toegewezen opslagruimtes met capaciteit en belegging. Wijzigingen zijn hier geblokkeerd; dit overzicht is bedoeld voor snelle raadpleging.

Dit is hetzelfde overzicht dat je kunt openen met de optie Opslag  in het menu Tabellen en overzichten van het hoofdmenu.

Kelder layout. Opent een (zelf aangemaakt) grafisch bestand.

11 Statistiek. Geeft een beknopt overzicht van de belangrijkste gegevens van de wijnkelder en het wijnarchief.

Rapporten. Opent een menu waarmee rapporten kunnen worden geconfigureerd en vervolgens bekeken of afgedrukt. 

12 Menu sluit alle overzichten en opent het hoofdmenu. Met Exit sluit je het programma af. Tijdens afsluiten wordt eventueel gearchiveerd en gecomprimeerd.

13 Archiveren van wijnrecords met restaantal nul.

14 Opschriften hebben ook een sorteerfunctie. Eén keer klikken (pijl naar beneden) is aflopend sorteren, twee keer klikken oplopend sorteren (pijl naar boven)

15 Sorteren meervoudig. Met deze checkbox wordt de functie meervoudig sorteren aan - of uitgezet. Zie verder bij sorteren

 

Voor specifieke hulp, bijvoorbeeld bij het invoeren van landen of gebieden, of het kiezen van een opslag, is context-sensitieve help aanwezig. Selecteer het invoerveld waarvoor hulp nodig is en druk dan op F1

Converted from CHM to HTML with chm2web Standard 2.85 (unicode)