Home
Contents

Wijnadmin Online Help

Vorige pagina Volgende pagina
 
Over het programma en de helpfile
Wat is Wijnadmin?
Waarom een helpfile?
Hoe gebruik je deze helpfile
Algemene werking van het programma
Belangrijk direct na installatie...
Meer informatie over het programma
Versienummers - hoe werkt dat?
Welke wijngegevens kan ik opslaan?
Runtime versie van WijnAdmin
Met welke Windows en Access versies werkt WijnAdmin samen
Meer dan één Access versie op de PC geinstalleerd?
Symbolen op overzichten
Folders en bestanden van WijnAdmin
Installatie, updates en registratie
Installatie en verwijderen van WijnAdmin
Installeren van updates
Na een update...
Upgrade naar een volgende hoofdversie
Evaluatie en registratie
Instellingen en voorkeuren
Instellingen voor wijninvoer en presentatie
Instellingen voor het programma
De plaats van (programma)bestanden wijzigen
Startvoorkeuren instellen
Schermkleuren veranderen
Geluiden uitzetten
Toewijzing van volgnummers
Menuteksten verbergen
Formulier- en lettergroottes
Foto's tonen of verbergen
View- of editmode
Hoe kun je...
Wijn toevoegen
Wijn verwijderen
Wijn archiveren
Wijn wijzigen
Wijn zoeken in de database
Wijn (anders) sorteren
Wijn markeren
Wijnvoorbeelden installeren of weghalen
Eigenschappen voor proefnotities aanpassen
Geluiden uitzetten
Gebieden, cepages enz invoeren of wijzigen
Defaultgegevens inzien of terugzetten
Fotos' en afbeeldingen toevoegen
Een selectie maken (filteren)
Eigen opslagruimtes invoeren
Een layout van de eigen wijnkelder invoeren
De database comprimeren of repareren
Meer dan één wijnkelder gebruiken
Kaarten beheren
Beveiligingswaarschuwingen onderdrukken
Programma- en installatiegegevens tonen
Vensters tijdelijk verbergen
Het programma afsluiten
Backups
Over backups
Tabellen backups
Automatische backups
Backups bekijken
Backups terugzetten
Backups verwijderen
Formulieren, overzichten en menu's
Wat zijn formulieren?
Het hoofdmenu
Het globale wijnoverzicht
Het gedetailleerde wijnoverzicht
Het formulier wijngegevens (compleet)
Het formulier wijngegevens (beperkt)
Het formulier Proefnotities
Het registratieformulier
Het landenoverzicht
Het overzicht wijngebieden
Het overzicht wijnstreken
Het appellationoverzicht
Het cepage overzicht
Het overzicht opslagruimtes
Het overzicht producenten
Het overzicht leveranciers
Rapporten
Welke rapporten zijn er?
Rapporten inzien of afdrukken
Rapporten zelf samenstellen (individueel rapport)
Voorbeeld rapport zonder groeperingen
Voorbeeld rapport met 1 groepering
Voorbeeld rapport met 2 groeperingen
Voorbeeld individueel rapport
Voorbeeld rapport wijngebieden 'eenvoudig'
Voorbeeld rapport wijngebieden 'uitgebreid
Voorbeeld rapport wijnstreken 'eenvoudig
Voorbeeld rapport wijnstreken 'uitgebreid
Voorbeeld rapport 'Cepages met omschrijving'
Voorbeeld rapport 'Appellations met omschrijving'
Voorbeeld rapport Opslaggegevens
Voorbeeld rapport Kelderoverzicht
Macrobeveiliging Access (waarschuwingen)
Macro beveiliging in Access 2003
Veiligheidscertificaten (Access 2003)
Macro beveiliging in Access 2007
Veiligheidscertificaten (Access 2007)
Macro beveiliging in Access 2010
Veiligheidscertificaten (Access 2010)
Macrobeveiliging in Access 2013
Veiligheidscertificaten (Access 2013)
Problemen en support
Hoe krijg ik ondersteuning
Foutmeldingen
Problemen met registratie
WijnAdmin opent niet. Melding 'object of klasse ondersteunt gebeurtenissen niet'
De helpfile wordt niet gevonden
Geen afbeeldingen in fotovenster
Database comprimeren (compact)
Backups zijn onvindbaar (Windows Vista)
Mijn wijngegevens zijn "weg"
Voorkeursinstellingen worden niet bewaard
Onjuiste versie updatebestand
Begrippen en definities
Wat is een gebied
Wat is een streek
Wat is een appellation
Wat is een cepage
Meer over opslag
Wat is een (default) tabel
Wat is een record

Wijn - Proefnotities


Dit formulier, dat ook kan worden afgedrukt, bevat alle proefnotities en waarderingen van één specifieke wijn. Het wordt geopend vanuit de formulieren Detailoverzicht of  Globaal overzicht 

Menu opties

 • Waardering kan worden aangepast. Naam en nummer niet (gebruik voor naamswijziging één van de andere forms. Voor nummertoewijzing zie bij optie Instellingen)
 • Drie printopties.
 • Print direct print een kopie van het geselecteerde formulier en sla het printmenu over (bij het printen worden wél de ingestelde printopties voor dit formulier gehanteerd, standaard of zelf eerder ingesteld)
 • Print een kopie via het optiemenu. Het formulier kan ook als preview worden bekeken
 • Print de formulieren van alle eerder (!) gemarkeerde records
 • Instelling voorkeurskleuren formulier. Keuzes blijven bewaard
 • Edit of View mode (wél of geen wijzigingen mogelijk). Bij selectie van editmode verschijnen er twee andere knoppen:
 • Wijzigingen annuleren verwijdert alle wijzigingen die met een afwijkende achtergrondkleur zijn aangegeven
 • Wijzigingen opslaan verwerkt de aangebrachte wijzigingen onmiddellijk. Hierna kun je doorgaan met andere wijzigingen. NB: Als het formulier wordt afgesloten worden de wijzigingen automatisch opgeslagen!

De proefnotities (beoordelingsaspecten)

Voor 'uiterlijk', 'smaak' en 'geur en kwalificatie' kunnen per aspect een beoordeling en een kwalificatie worden ingevoerd m.b.v. een 'scroll down list. Ook kunnen gegevens worden ingevoerd die nog niet op de 'scroll down' list voorkomen.

De gegevens op de diverse 'scroll down' lists kunnen worden aangepast via de optie 'Tabellen en Overzichten - Wijneigenschappen' via het hoofdmenu.

Er zijn twee speciale tekstvelden, waar meer dan éen item kan worden ingevoerd: past bij en kwalificatie. Als je voor één van beide twee of meer items selecteert, verschijnt er een rood kruis rechts naast het invoerveld (hierop klikken opent een overzicht)

Er kan een item worden geselecteerd uit de keuzelijst. Om meer items te selecteren: dubbelklik op dit invoerveld.

Selectie van dit veld opent automatisch een keuzemenu

Tabs

De tab die wordt getoond bij openen van de proefnotities kan worden gekozen met de button 'DEFAULT'

 • Proefnotities en bijzonderheden kunnen zelf worden ingevoerd in het vergrote tekstveld
 • Eigen tekstbestand (import)xterne Externe tekstbestanden (.txt) kunnen worden 'ingelezen' in de tab 'Eigen tekstbestand'  De link naar dit tekstbestand kan worden ingevuld door dubbelklikken op het invoerveld. Met de delete button kan een eerder ingevulde 'link' weer worden verwijderd. Naar keuze kan een tekstbestand automatisch worden ingelezen of 'manueel'  Afhankelijk van de PC-configuratie kan dit de openingstijd van het formulier beïnvloeden
 • Links naar bestand of webpagina. Externe bestanden met een andere extensie (zoals .doc .pdf) kunnen worden ingevuld in de tab 'Link naar bestand of webpagina'

 

 

Zoals de naam aangeeft kunnen hier ook verwijzingen worden opgenomen naar een HTML document of een webpagina

 

Statusbalk

Op de statusbalk onderaan het formulier verschijnen wanneer nodig meldingen of waarschuwingen.

 

 

De meeste proefnotities kunnen ook worden ingevoerd in het formulier Wijn 'Alle gegevens'

Converted from CHM to HTML with chm2web Standard 2.85 (unicode)