Home
Contents

Wijnadmin Online Help

Vorige pagina Volgende pagina
 
Over het programma en de helpfile
Wat is Wijnadmin?
Waarom een helpfile?
Hoe gebruik je deze helpfile
Algemene werking van het programma
Belangrijk direct na installatie...
Meer informatie over het programma
Versienummers - hoe werkt dat?
Welke wijngegevens kan ik opslaan?
Runtime versie van WijnAdmin
Met welke Windows en Access versies werkt WijnAdmin samen
Meer dan één Access versie op de PC geinstalleerd?
Symbolen op overzichten
Folders en bestanden van WijnAdmin
Installatie, updates en registratie
Installatie en verwijderen van WijnAdmin
Installeren van updates
Na een update...
Upgrade naar een volgende hoofdversie
Evaluatie en registratie
Instellingen en voorkeuren
Instellingen voor wijninvoer en presentatie
Instellingen voor het programma
De plaats van (programma)bestanden wijzigen
Startvoorkeuren instellen
Schermkleuren veranderen
Geluiden uitzetten
Toewijzing van volgnummers
Menuteksten verbergen
Formulier- en lettergroottes
Foto's tonen of verbergen
View- of editmode
Hoe kun je...
Wijn toevoegen
Wijn verwijderen
Wijn archiveren
Wijn wijzigen
Wijn zoeken in de database
Wijn (anders) sorteren
Wijn markeren
Wijnvoorbeelden installeren of weghalen
Eigenschappen voor proefnotities aanpassen
Geluiden uitzetten
Gebieden, cepages enz invoeren of wijzigen
Defaultgegevens inzien of terugzetten
Fotos' en afbeeldingen toevoegen
Een selectie maken (filteren)
Eigen opslagruimtes invoeren
Een layout van de eigen wijnkelder invoeren
De database comprimeren of repareren
Meer dan één wijnkelder gebruiken
Kaarten beheren
Beveiligingswaarschuwingen onderdrukken
Programma- en installatiegegevens tonen
Vensters tijdelijk verbergen
Het programma afsluiten
Backups
Over backups
Tabellen backups
Automatische backups
Backups bekijken
Backups terugzetten
Backups verwijderen
Formulieren, overzichten en menu's
Wat zijn formulieren?
Het hoofdmenu
Het globale wijnoverzicht
Het gedetailleerde wijnoverzicht
Het formulier wijngegevens (compleet)
Het formulier wijngegevens (beperkt)
Het formulier Proefnotities
Het registratieformulier
Het landenoverzicht
Het overzicht wijngebieden
Het overzicht wijnstreken
Het appellationoverzicht
Het cepage overzicht
Het overzicht opslagruimtes
Het overzicht producenten
Het overzicht leveranciers
Rapporten
Welke rapporten zijn er?
Rapporten inzien of afdrukken
Rapporten zelf samenstellen (individueel rapport)
Voorbeeld rapport zonder groeperingen
Voorbeeld rapport met 1 groepering
Voorbeeld rapport met 2 groeperingen
Voorbeeld individueel rapport
Voorbeeld rapport wijngebieden 'eenvoudig'
Voorbeeld rapport wijngebieden 'uitgebreid
Voorbeeld rapport wijnstreken 'eenvoudig
Voorbeeld rapport wijnstreken 'uitgebreid
Voorbeeld rapport 'Cepages met omschrijving'
Voorbeeld rapport 'Appellations met omschrijving'
Voorbeeld rapport Opslaggegevens
Voorbeeld rapport Kelderoverzicht
Macrobeveiliging Access (waarschuwingen)
Macro beveiliging in Access 2003
Veiligheidscertificaten (Access 2003)
Macro beveiliging in Access 2007
Veiligheidscertificaten (Access 2007)
Macro beveiliging in Access 2010
Veiligheidscertificaten (Access 2010)
Macrobeveiliging in Access 2013
Veiligheidscertificaten (Access 2013)
Problemen en support
Hoe krijg ik ondersteuning
Foutmeldingen
Problemen met registratie
WijnAdmin opent niet. Melding 'object of klasse ondersteunt gebeurtenissen niet'
De helpfile wordt niet gevonden
Geen afbeeldingen in fotovenster
Database comprimeren (compact)
Backups zijn onvindbaar (Windows Vista)
Mijn wijngegevens zijn "weg"
Voorkeursinstellingen worden niet bewaard
Onjuiste versie updatebestand
Begrippen en definities
Wat is een gebied
Wat is een streek
Wat is een appellation
Wat is een cepage
Meer over opslag
Wat is een (default) tabel
Wat is een record

Het hoofdmenu is het centrum van het programma en geeft toegang tot alle programmafuncties.

Er zijn zes hoofdfuncties:

  • Open het overzicht. Maak rechts een keuze tussen een gedetailleerd of een globaal overzicht en tussen de wijnkelder of het wijnarchief. Je kunt een standaardkeuze instellen onder 'Algemene instellingen'
  • in het programma gebruikte items, zoals landen, appellations, cepages, wijngebieden, etc.
  • het overzicht 'Bestanden en folders'. Sommige hiervan zijn aanpasbaar.
  • Hulptabellen zoals 'Sorteren van wijnnamen'. De inhoud van deze tabel bepaalt de criteria waarop wijnnamen worden gesorteerd.

Gegevens kun je inzien, wijzigen, aanvullen en verwijderen. Overzichten van wijneigenscahppen zoals appelaations en cepages hebben ook een printfunctie voor rapporten.

  • Backups. Alles wat je met backups kunt doen. NB: Volledige backups moet je handmatig terugzetten (om te voorkomen dat een wijnkelder onbedoeld wordt overschreven)
  • Algemene instellingen. Algemene programmavoorkeuren instellen. Specifieke instellingen voor wijnoverzichten stel je in op de overzichten 'globaal' of 'detail'
  • Programma afsluiten.

Links boven kun je algemene programma informatie en contactgegevens oproepen. Je kunt hier ook de helpfile openen. Contextgevoelige help is in het programma op te roepen met Functietoets 1. Sommige formulieren hebben ook een eigen helptoets.

Rechtsboven staat de 'minimize' button. Hiermee kun je het programma tijdelijk naar de taakbalk verplaatsen. Je herstelt het hoofdmenu door dubbelklik op het Wijnadmin-icoon of door een keuze uit het menu dat je oproept met de rechter muisknop. Onder de menukeuze 'Algemene instellingen' staan onder 'opties minimize' voorkeursinstellingen voor deze functie.

Rechts onder staan algemene programma-instellingen ter controle.

Converted from CHM to HTML with chm2web Standard 2.85 (unicode)