Home
Contents

Wijnadmin Online Help

Vorige pagina Volgende pagina
 
Over het programma en de helpfile
Wat is Wijnadmin?
Waarom een helpfile?
Hoe gebruik je deze helpfile
Algemene werking van het programma
Belangrijk direct na installatie...
Meer informatie over het programma
Versienummers - hoe werkt dat?
Welke wijngegevens kan ik opslaan?
Runtime versie van WijnAdmin
Met welke Windows en Access versies werkt WijnAdmin samen
Meer dan één Access versie op de PC geinstalleerd?
Symbolen op overzichten
Folders en bestanden van WijnAdmin
Installatie, updates en registratie
Installatie en verwijderen van WijnAdmin
Installeren van updates
Na een update...
Upgrade naar een volgende hoofdversie
Evaluatie en registratie
Instellingen en voorkeuren
Instellingen voor wijninvoer en presentatie
Instellingen voor het programma
De plaats van (programma)bestanden wijzigen
Startvoorkeuren instellen
Schermkleuren veranderen
Geluiden uitzetten
Toewijzing van volgnummers
Menuteksten verbergen
Formulier- en lettergroottes
Foto's tonen of verbergen
View- of editmode
Hoe kun je...
Wijn toevoegen
Wijn verwijderen
Wijn archiveren
Wijn wijzigen
Wijn zoeken in de database
Wijn (anders) sorteren
Wijn markeren
Wijnvoorbeelden installeren of weghalen
Eigenschappen voor proefnotities aanpassen
Geluiden uitzetten
Gebieden, cepages enz invoeren of wijzigen
Defaultgegevens inzien of terugzetten
Fotos' en afbeeldingen toevoegen
Een selectie maken (filteren)
Eigen opslagruimtes invoeren
Een layout van de eigen wijnkelder invoeren
De database comprimeren of repareren
Meer dan één wijnkelder gebruiken
Kaarten beheren
Beveiligingswaarschuwingen onderdrukken
Programma- en installatiegegevens tonen
Vensters tijdelijk verbergen
Het programma afsluiten
Backups
Over backups
Tabellen backups
Automatische backups
Backups bekijken
Backups terugzetten
Backups verwijderen
Formulieren, overzichten en menu's
Wat zijn formulieren?
Het hoofdmenu
Het globale wijnoverzicht
Het gedetailleerde wijnoverzicht
Het formulier wijngegevens (compleet)
Het formulier wijngegevens (beperkt)
Het formulier Proefnotities
Het registratieformulier
Het landenoverzicht
Het overzicht wijngebieden
Het overzicht wijnstreken
Het appellationoverzicht
Het cepage overzicht
Het overzicht opslagruimtes
Het overzicht producenten
Het overzicht leveranciers
Rapporten
Welke rapporten zijn er?
Rapporten inzien of afdrukken
Rapporten zelf samenstellen (individueel rapport)
Voorbeeld rapport zonder groeperingen
Voorbeeld rapport met 1 groepering
Voorbeeld rapport met 2 groeperingen
Voorbeeld individueel rapport
Voorbeeld rapport wijngebieden 'eenvoudig'
Voorbeeld rapport wijngebieden 'uitgebreid
Voorbeeld rapport wijnstreken 'eenvoudig
Voorbeeld rapport wijnstreken 'uitgebreid
Voorbeeld rapport 'Cepages met omschrijving'
Voorbeeld rapport 'Appellations met omschrijving'
Voorbeeld rapport Opslaggegevens
Voorbeeld rapport Kelderoverzicht
Macrobeveiliging Access (waarschuwingen)
Macro beveiliging in Access 2003
Veiligheidscertificaten (Access 2003)
Macro beveiliging in Access 2007
Veiligheidscertificaten (Access 2007)
Macro beveiliging in Access 2010
Veiligheidscertificaten (Access 2010)
Macrobeveiliging in Access 2013
Veiligheidscertificaten (Access 2013)
Problemen en support
Hoe krijg ik ondersteuning
Foutmeldingen
Problemen met registratie
WijnAdmin opent niet. Melding 'object of klasse ondersteunt gebeurtenissen niet'
De helpfile wordt niet gevonden
Geen afbeeldingen in fotovenster
Database comprimeren (compact)
Backups zijn onvindbaar (Windows Vista)
Mijn wijngegevens zijn "weg"
Voorkeursinstellingen worden niet bewaard
Onjuiste versie updatebestand
Begrippen en definities
Wat is een gebied
Wat is een streek
Wat is een appellation
Wat is een cepage
Meer over opslag
Wat is een (default) tabel
Wat is een record

Venster voor foto's

Foto's en andere afbeeldingen die bij een wijn als link zijn ingevuld, worden in dit venster getoond. Klik 1 x op dit venster om een eventuele foto uit te vergroten. Er wordt dan een apart venster geopend met een grotere afbeelding. Dat venster kan eventueel nog worden vergroot of verkleind. Door nogmaals te klikken op het fotovenster wordt dit aparte venster weer gesloten.

Deze aparte vensters met een vergrote of verkleinde afbeelding 'lopen mee' met de selectie van verschillende wijnen, ook als van overzichtsformulier wordt gewisseld. De laatst gekozen 'zoomfactor' blijft bewaard als voorkeurkeuze.

De volgende opties zijn mogelijk:

Toelichting:

1  Saint Emilion etc: Default afbeelding van een wijnetiket

2  Fles met vraagteken: De bij deze wijn ingevulde foto(link) is niet gevonden. Plaats de afbeelding terug in de opgegeven folder, wijzig de folder -> dubbelklik op het veld afbeelding, of verwijder de foutieve link

3  No picture: Er is bij deze wijn geen afbeelding opgegeven

4  Afbeelding kan niet worden geopend: Afbeelding is gevonden maar er is een fout opgetreden bij het importeren. Mogelijke oorzaken:

  • Bij de installatie van Office zijn één of meer grafische filters niet geïnstalleerd. Doe dit eventueel alsnog. Voor sommige formaten zoals .tif biedt Office geen automatische ondersteuning (afhankelijk van de versie). Voor details over de ondersteuning van grafische formaten voor specifieke Access (Office) versies wordt verwezen naar de support site van Microsoft
  • Het format is inderdaad incompatibel. Controleer dit door het bestand met een ander programma dat daarvoor geschikt is te openen.

5  Het automatisch tonen van foto's is uitgezet In dit geval kunnen foto's apart worden opgeroepen als de button wordt weergegeven

Converted from CHM to HTML with chm2web Standard 2.85 (unicode)