Home
Contents

Wijnadmin Online Help

Vorige pagina Volgende pagina
 
Over het programma en de helpfile
Wat is Wijnadmin?
Waarom een helpfile?
Hoe gebruik je deze helpfile
Algemene werking van het programma
Belangrijk direct na installatie...
Meer informatie over het programma
Versienummers - hoe werkt dat?
Welke wijngegevens kan ik opslaan?
Runtime versie van WijnAdmin
Met welke Windows en Access versies werkt WijnAdmin samen
Meer dan één Access versie op de PC geinstalleerd?
Symbolen op overzichten
Folders en bestanden van WijnAdmin
Installatie, updates en registratie
Installatie en verwijderen van WijnAdmin
Installeren van updates
Na een update...
Upgrade naar een volgende hoofdversie
Evaluatie en registratie
Instellingen en voorkeuren
Instellingen voor wijninvoer en presentatie
Instellingen voor het programma
De plaats van (programma)bestanden wijzigen
Startvoorkeuren instellen
Schermkleuren veranderen
Geluiden uitzetten
Toewijzing van volgnummers
Menuteksten verbergen
Formulier- en lettergroottes
Foto's tonen of verbergen
View- of editmode
Hoe kun je...
Wijn toevoegen
Wijn verwijderen
Wijn archiveren
Wijn wijzigen
Wijn zoeken in de database
Wijn (anders) sorteren
Wijn markeren
Wijnvoorbeelden installeren of weghalen
Eigenschappen voor proefnotities aanpassen
Geluiden uitzetten
Gebieden, cepages enz invoeren of wijzigen
Defaultgegevens inzien of terugzetten
Fotos' en afbeeldingen toevoegen
Een selectie maken (filteren)
Eigen opslagruimtes invoeren
Een layout van de eigen wijnkelder invoeren
De database comprimeren of repareren
Meer dan één wijnkelder gebruiken
Kaarten beheren
Beveiligingswaarschuwingen onderdrukken
Programma- en installatiegegevens tonen
Vensters tijdelijk verbergen
Het programma afsluiten
Backups
Over backups
Tabellen backups
Automatische backups
Backups bekijken
Backups terugzetten
Backups verwijderen
Formulieren, overzichten en menu's
Wat zijn formulieren?
Het hoofdmenu
Het globale wijnoverzicht
Het gedetailleerde wijnoverzicht
Het formulier wijngegevens (compleet)
Het formulier wijngegevens (beperkt)
Het formulier Proefnotities
Het registratieformulier
Het landenoverzicht
Het overzicht wijngebieden
Het overzicht wijnstreken
Het appellationoverzicht
Het cepage overzicht
Het overzicht opslagruimtes
Het overzicht producenten
Het overzicht leveranciers
Rapporten
Welke rapporten zijn er?
Rapporten inzien of afdrukken
Rapporten zelf samenstellen (individueel rapport)
Voorbeeld rapport zonder groeperingen
Voorbeeld rapport met 1 groepering
Voorbeeld rapport met 2 groeperingen
Voorbeeld individueel rapport
Voorbeeld rapport wijngebieden 'eenvoudig'
Voorbeeld rapport wijngebieden 'uitgebreid
Voorbeeld rapport wijnstreken 'eenvoudig
Voorbeeld rapport wijnstreken 'uitgebreid
Voorbeeld rapport 'Cepages met omschrijving'
Voorbeeld rapport 'Appellations met omschrijving'
Voorbeeld rapport Opslaggegevens
Voorbeeld rapport Kelderoverzicht
Macrobeveiliging Access (waarschuwingen)
Macro beveiliging in Access 2003
Veiligheidscertificaten (Access 2003)
Macro beveiliging in Access 2007
Veiligheidscertificaten (Access 2007)
Macro beveiliging in Access 2010
Veiligheidscertificaten (Access 2010)
Macrobeveiliging in Access 2013
Veiligheidscertificaten (Access 2013)
Problemen en support
Hoe krijg ik ondersteuning
Foutmeldingen
Problemen met registratie
WijnAdmin opent niet. Melding 'object of klasse ondersteunt gebeurtenissen niet'
De helpfile wordt niet gevonden
Geen afbeeldingen in fotovenster
Database comprimeren (compact)
Backups zijn onvindbaar (Windows Vista)
Mijn wijngegevens zijn "weg"
Voorkeursinstellingen worden niet bewaard
Onjuiste versie updatebestand
Begrippen en definities
Wat is een gebied
Wat is een streek
Wat is een appellation
Wat is een cepage
Meer over opslag
Wat is een (default) tabel
Wat is een record

Hulp en ondersteuning per email 

Als er fouten of problemen optreden waar je niet uitkomt, kun je een beroep doen op de WijnAdmin helpdesk voor ondersteuning per email.

Doe dat via de optie 'Help, info en contact' op het hoofdmenu, tenzij het programma niet kan worden geopend.

De helpdesk van WijnAdmin kan alleen goede ondersteuning bieden als een aanvraag voldoet aan de volgende regels:

Vóór het aanvragen van support:

 • Raadpleeg de helpfile voor mogelijke oplossingen of kijk op de FAQ op de website. Veel antwoorden zijn daar te vinden!
 • Controleer of er een nieuwere versie bestaat van WijnAdmin. Bekijk de versielijst in de installatiefolder om te controleren of het probleem in een nieuwere versie is verholpen. Installleer in dat geval de update.
 • Controleer of de geïnstalleerde versie van Access is voorzien van het nieuwste ServicePack (zie helptopic compatibiliteit) en zo niet, installeer dan de updates

Bij het aanvragen van support:

 • Geef een duidelijke omschrijving van de fout/het probleem. Dus niet (dit zijn praktijkvoorbeelden) : 

 Mijn gegevens zijn weg

 Het programma 'doet het niet meer'

 Ik heb het programma geinstalleerd. Hoe moet het nu verder?

 • Als er een foutmelding optrad, vermeld dan alle gegevens of maak een screendump van de foutmelding
 • Bij sommige foutmeldingen is er een optie om de fout te rapporteren. Gebruik die!
 • Geef zo precies mogelijk aan na welke stap (handeling of actie in het programma) de fout optrad
 • Vermeld het Windows besturingssysteem en de MS Acess versie  *)
 • Vermeld alle andere omstandigheden die van belang kunnen zijn
 • Stuur een email met deze gegevens aan support@wijnadmin.nl 

En verder:

 • Is de fout/het probleem reproduceerbaar?
 • Is er iets in het systeem of het programma gewijzigd vlak voordat de fout voor de eerste keer optrad?

*) Bij het aanvragen van ondersteuning vanuit het programma (via de optie 'Help en info' van het hoofdmenu) worden deze gegevens automatisch in de email opgenomen

Converted from CHM to HTML with chm2web Standard 2.85 (unicode)