Home
Contents

Wijnadmin Online Help

Vorige pagina Volgende pagina
 
Over het programma en de helpfile
Wat is Wijnadmin?
Waarom een helpfile?
Hoe gebruik je deze helpfile
Algemene werking van het programma
Belangrijk direct na installatie...
Meer informatie over het programma
Versienummers - hoe werkt dat?
Welke wijngegevens kan ik opslaan?
Runtime versie van WijnAdmin
Met welke Windows en Access versies werkt WijnAdmin samen
Meer dan één Access versie op de PC geinstalleerd?
Symbolen op overzichten
Folders en bestanden van WijnAdmin
Installatie, updates en registratie
Installatie en verwijderen van WijnAdmin
Installeren van updates
Na een update...
Upgrade naar een volgende hoofdversie
Evaluatie en registratie
Instellingen en voorkeuren
Instellingen voor wijninvoer en presentatie
Instellingen voor het programma
De plaats van (programma)bestanden wijzigen
Startvoorkeuren instellen
Schermkleuren veranderen
Geluiden uitzetten
Toewijzing van volgnummers
Menuteksten verbergen
Formulier- en lettergroottes
Foto's tonen of verbergen
View- of editmode
Hoe kun je...
Wijn toevoegen
Wijn verwijderen
Wijn archiveren
Wijn wijzigen
Wijn zoeken in de database
Wijn (anders) sorteren
Wijn markeren
Wijnvoorbeelden installeren of weghalen
Eigenschappen voor proefnotities aanpassen
Geluiden uitzetten
Gebieden, cepages enz invoeren of wijzigen
Defaultgegevens inzien of terugzetten
Fotos' en afbeeldingen toevoegen
Een selectie maken (filteren)
Eigen opslagruimtes invoeren
Een layout van de eigen wijnkelder invoeren
De database comprimeren of repareren
Meer dan één wijnkelder gebruiken
Kaarten beheren
Beveiligingswaarschuwingen onderdrukken
Programma- en installatiegegevens tonen
Vensters tijdelijk verbergen
Het programma afsluiten
Backups
Over backups
Tabellen backups
Automatische backups
Backups bekijken
Backups terugzetten
Backups verwijderen
Formulieren, overzichten en menu's
Wat zijn formulieren?
Het hoofdmenu
Het globale wijnoverzicht
Het gedetailleerde wijnoverzicht
Het formulier wijngegevens (compleet)
Het formulier wijngegevens (beperkt)
Het formulier Proefnotities
Het registratieformulier
Het landenoverzicht
Het overzicht wijngebieden
Het overzicht wijnstreken
Het appellationoverzicht
Het cepage overzicht
Het overzicht opslagruimtes
Het overzicht producenten
Het overzicht leveranciers
Rapporten
Welke rapporten zijn er?
Rapporten inzien of afdrukken
Rapporten zelf samenstellen (individueel rapport)
Voorbeeld rapport zonder groeperingen
Voorbeeld rapport met 1 groepering
Voorbeeld rapport met 2 groeperingen
Voorbeeld individueel rapport
Voorbeeld rapport wijngebieden 'eenvoudig'
Voorbeeld rapport wijngebieden 'uitgebreid
Voorbeeld rapport wijnstreken 'eenvoudig
Voorbeeld rapport wijnstreken 'uitgebreid
Voorbeeld rapport 'Cepages met omschrijving'
Voorbeeld rapport 'Appellations met omschrijving'
Voorbeeld rapport Opslaggegevens
Voorbeeld rapport Kelderoverzicht
Macrobeveiliging Access (waarschuwingen)
Macro beveiliging in Access 2003
Veiligheidscertificaten (Access 2003)
Macro beveiliging in Access 2007
Veiligheidscertificaten (Access 2007)
Macro beveiliging in Access 2010
Veiligheidscertificaten (Access 2010)
Macrobeveiliging in Access 2013
Veiligheidscertificaten (Access 2013)
Problemen en support
Hoe krijg ik ondersteuning
Foutmeldingen
Problemen met registratie
WijnAdmin opent niet. Melding 'object of klasse ondersteunt gebeurtenissen niet'
De helpfile wordt niet gevonden
Geen afbeeldingen in fotovenster
Database comprimeren (compact)
Backups zijn onvindbaar (Windows Vista)
Mijn wijngegevens zijn "weg"
Voorkeursinstellingen worden niet bewaard
Onjuiste versie updatebestand
Begrippen en definities
Wat is een gebied
Wat is een streek
Wat is een appellation
Wat is een cepage
Meer over opslag
Wat is een (default) tabel
Wat is een record

 

Problemen met registratie

Algemene registratieprocedure: klik HIER

Registratie is (eerste keer) niet mogelijk

Als er na het invoeren van de per email ontvangen registratiecode geen melding verschijnt dat de registratie is verwerkt of het programma sluit af, open het programma opnieuw. Als dit niet lukt:

 

  • Verwijder de file wijnadmin.lic, open het programma en ga opnieuw naar het registratieformulier
  • Controleer of het 'registratievak' leeg is vóórdat de code erin wordt gezet. Gebruik zo nodig button om het vak leeg te maken
  • Controleer of de code correct is gekopieerd vanuit de email (geen spaties ed toegevoegd)

Als dit geen oplossing biedt, stuur dan een email naar support@wijnadmin  

 

Registratie is verlopen

Bij het wijzigen van het hoofdversienummer van WijnAdmin is een nieuwe registratie nodig. Registratiecodes voor WijnAdmin zijn verder onbeperkt geldig

 

Registratie was in orde maar is plotseling ongeldig

Het programma heeft na eerste registratie normaal gefunctioneerd en plotseling verschijnt er een foutbericht zoals:

   

Mogelijke oorzaken:

  • de systeem hardware is ingrijpend herzien, waardoor de registratie de PC niet meer herkent. Vraag in dit geval een herregistratie aan. 
  • er is een fout opgetreden in de licensefile. Deze file met de naam  wijnadmin.lic wordt tijdens de registratie aangemaakt en staat in dezelfde folder als WijnAdmin. Deze file bevat o.a. een persoonlijke registratiecode.
  • één van de bestanden die WijnAdmin gebruikt voor de regsitratiecontrole is verwijderd of gewijzigd

Oplossingen:

  • Volg de aanwijzingen op de foutmelding
  • Vervang de file wijnadmin.lic door een veiligheidskopie en start het programma opnieuw op.
  • Als dit geen oplossing biedt, verwijder dan de file 'wijnadmin.lic' geheel en start het programma op. WijnAdmin opent dan het registratieformulier.  Plaats de code uit de registratie-email opnieuw in het registratievak en registreer opnieuw.

Zie ook:

Het programma registreren

De registratieprocedure

Converted from CHM to HTML with chm2web Standard 2.85 (unicode)