Home
Contents

Wijnadmin Online Help

Vorige pagina Volgende pagina
 
Over het programma en de helpfile
Wat is Wijnadmin?
Waarom een helpfile?
Hoe gebruik je deze helpfile
Algemene werking van het programma
Belangrijk direct na installatie...
Meer informatie over het programma
Versienummers - hoe werkt dat?
Welke wijngegevens kan ik opslaan?
Runtime versie van WijnAdmin
Met welke Windows en Access versies werkt WijnAdmin samen
Meer dan één Access versie op de PC geinstalleerd?
Symbolen op overzichten
Folders en bestanden van WijnAdmin
Installatie, updates en registratie
Installatie en verwijderen van WijnAdmin
Installeren van updates
Na een update...
Upgrade naar een volgende hoofdversie
Evaluatie en registratie
Instellingen en voorkeuren
Instellingen voor wijninvoer en presentatie
Instellingen voor het programma
De plaats van (programma)bestanden wijzigen
Startvoorkeuren instellen
Schermkleuren veranderen
Geluiden uitzetten
Toewijzing van volgnummers
Menuteksten verbergen
Formulier- en lettergroottes
Foto's tonen of verbergen
View- of editmode
Hoe kun je...
Wijn toevoegen
Wijn verwijderen
Wijn archiveren
Wijn wijzigen
Wijn zoeken in de database
Wijn (anders) sorteren
Wijn markeren
Wijnvoorbeelden installeren of weghalen
Eigenschappen voor proefnotities aanpassen
Geluiden uitzetten
Gebieden, cepages enz invoeren of wijzigen
Defaultgegevens inzien of terugzetten
Fotos' en afbeeldingen toevoegen
Een selectie maken (filteren)
Eigen opslagruimtes invoeren
Een layout van de eigen wijnkelder invoeren
De database comprimeren of repareren
Meer dan één wijnkelder gebruiken
Kaarten beheren
Beveiligingswaarschuwingen onderdrukken
Programma- en installatiegegevens tonen
Vensters tijdelijk verbergen
Het programma afsluiten
Backups
Over backups
Tabellen backups
Automatische backups
Backups bekijken
Backups terugzetten
Backups verwijderen
Formulieren, overzichten en menu's
Wat zijn formulieren?
Het hoofdmenu
Het globale wijnoverzicht
Het gedetailleerde wijnoverzicht
Het formulier wijngegevens (compleet)
Het formulier wijngegevens (beperkt)
Het formulier Proefnotities
Het registratieformulier
Het landenoverzicht
Het overzicht wijngebieden
Het overzicht wijnstreken
Het appellationoverzicht
Het cepage overzicht
Het overzicht opslagruimtes
Het overzicht producenten
Het overzicht leveranciers
Rapporten
Welke rapporten zijn er?
Rapporten inzien of afdrukken
Rapporten zelf samenstellen (individueel rapport)
Voorbeeld rapport zonder groeperingen
Voorbeeld rapport met 1 groepering
Voorbeeld rapport met 2 groeperingen
Voorbeeld individueel rapport
Voorbeeld rapport wijngebieden 'eenvoudig'
Voorbeeld rapport wijngebieden 'uitgebreid
Voorbeeld rapport wijnstreken 'eenvoudig
Voorbeeld rapport wijnstreken 'uitgebreid
Voorbeeld rapport 'Cepages met omschrijving'
Voorbeeld rapport 'Appellations met omschrijving'
Voorbeeld rapport Opslaggegevens
Voorbeeld rapport Kelderoverzicht
Macrobeveiliging Access (waarschuwingen)
Macro beveiliging in Access 2003
Veiligheidscertificaten (Access 2003)
Macro beveiliging in Access 2007
Veiligheidscertificaten (Access 2007)
Macro beveiliging in Access 2010
Veiligheidscertificaten (Access 2010)
Macrobeveiliging in Access 2013
Veiligheidscertificaten (Access 2013)
Problemen en support
Hoe krijg ik ondersteuning
Foutmeldingen
Problemen met registratie
WijnAdmin opent niet. Melding 'object of klasse ondersteunt gebeurtenissen niet'
De helpfile wordt niet gevonden
Geen afbeeldingen in fotovenster
Database comprimeren (compact)
Backups zijn onvindbaar (Windows Vista)
Mijn wijngegevens zijn "weg"
Voorkeursinstellingen worden niet bewaard
Onjuiste versie updatebestand
Begrippen en definities
Wat is een gebied
Wat is een streek
Wat is een appellation
Wat is een cepage
Meer over opslag
Wat is een (default) tabel
Wat is een record

Compatibiliteit

WijnAdmin versie 4 is getest met alle Access versies vanaf Access 2003 tem Access 2016 en onder Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 en Windows 10.

In de volgende speciale gevallen zijn er beperkingen bij het gebruik van WijnAdmin:

Access

  • Access 64 bits versies

WijnAdmin werkt (nog) niet met Access 64bits versies. Bij openen van het programma wordt hierop gecontroleerd (NB WijnAdmin werkt wél met Windows 64 bits versies)

  • Access 2003 zonder ServicePacks

WijnAdmin werkt NIET samen met deze versie. Wel met de versies vanaf ServicePack 1. Sommige functies kunnen zijn beperkt.

  • Access 2007

In zeldzame (!) gevallen is geconstateerd dat het programma "crasht" bij een uitgebreid rapport, maar dit is onder Access 2007 met ServicePack 1 niet het geval.

  • Access 2007 ServicePack 2 NL Runtime

Dit programma dat wordt geïnstalleerd als Microsoft Access niet op de PC is geïnstalleerd, werkt alleen samewn met Windows versies vanaf  XP ServicePack 2

  • Access 2010, 2013 en 2016

Geen bijzonderheden

Het wordt aanbevolen iedere versie van Microsoft Office-Access steeds te voorzien van de laatste updates en het laatste ServicePack

Windows

  • Windows Vista. Er zijn enige beperkingen die over het algemeen zijn terug te voeren op het (te) ver doorgevoerde beveiligingsconcept van Vista:
  • Soms produceert WijnAdmin een foutmelding bij eerste opening na de installatie en breekt af. Na herstart van het programma is dit probleem verholpen. Indien het probleem blijft, raadpleeg dan afsluiten onder Vista
  • Soms is het 'highlight' waarmee het geselecteerde record wordt gemarkeerd niet zichtbaar waneer het record met de cursor wordt geselecteerd (zelden)
  • De 'compact' functie van het programma kan soms niet geheel worden afgesloten, zie onder Compact database onder Vista
  • Windows Windows 7, 8 en 10

Vanaf Windows Vista wordt WinHelp door Microsoft niet meer ondersteund en wordt het gebruik ontmoedigd. Voor Windows Vista, 7 en 8 is het nog mogelijk om de WinHelp file te downloaden van de Microsoft website (meeleveren met applicaties is door Microsoft verboden). Windows 10 ondersteunt definitief WinHelp niet meer. Vanaf WijnAdmin versie 4.70 wordt WinHelp niet meer meegeleverd. 

Converted from CHM to HTML with chm2web Standard 2.85 (unicode)