Home
Contents

Wijnadmin Online Help

Vorige pagina Volgende pagina
 
Over het programma en de helpfile
Wat is Wijnadmin?
Waarom een helpfile?
Hoe gebruik je deze helpfile
Algemene werking van het programma
Belangrijk direct na installatie...
Meer informatie over het programma
Versienummers - hoe werkt dat?
Welke wijngegevens kan ik opslaan?
Runtime versie van WijnAdmin
Met welke Windows en Access versies werkt WijnAdmin samen
Meer dan één Access versie op de PC geinstalleerd?
Symbolen op overzichten
Folders en bestanden van WijnAdmin
Installatie, updates en registratie
Installatie en verwijderen van WijnAdmin
Installeren van updates
Na een update...
Upgrade naar een volgende hoofdversie
Evaluatie en registratie
Instellingen en voorkeuren
Instellingen voor wijninvoer en presentatie
Instellingen voor het programma
De plaats van (programma)bestanden wijzigen
Startvoorkeuren instellen
Schermkleuren veranderen
Geluiden uitzetten
Toewijzing van volgnummers
Menuteksten verbergen
Formulier- en lettergroottes
Foto's tonen of verbergen
View- of editmode
Hoe kun je...
Wijn toevoegen
Wijn verwijderen
Wijn archiveren
Wijn wijzigen
Wijn zoeken in de database
Wijn (anders) sorteren
Wijn markeren
Wijnvoorbeelden installeren of weghalen
Eigenschappen voor proefnotities aanpassen
Geluiden uitzetten
Gebieden, cepages enz invoeren of wijzigen
Defaultgegevens inzien of terugzetten
Fotos' en afbeeldingen toevoegen
Een selectie maken (filteren)
Eigen opslagruimtes invoeren
Een layout van de eigen wijnkelder invoeren
De database comprimeren of repareren
Meer dan één wijnkelder gebruiken
Kaarten beheren
Beveiligingswaarschuwingen onderdrukken
Programma- en installatiegegevens tonen
Vensters tijdelijk verbergen
Het programma afsluiten
Backups
Over backups
Tabellen backups
Automatische backups
Backups bekijken
Backups terugzetten
Backups verwijderen
Formulieren, overzichten en menu's
Wat zijn formulieren?
Het hoofdmenu
Het globale wijnoverzicht
Het gedetailleerde wijnoverzicht
Het formulier wijngegevens (compleet)
Het formulier wijngegevens (beperkt)
Het formulier Proefnotities
Het registratieformulier
Het landenoverzicht
Het overzicht wijngebieden
Het overzicht wijnstreken
Het appellationoverzicht
Het cepage overzicht
Het overzicht opslagruimtes
Het overzicht producenten
Het overzicht leveranciers
Rapporten
Welke rapporten zijn er?
Rapporten inzien of afdrukken
Rapporten zelf samenstellen (individueel rapport)
Voorbeeld rapport zonder groeperingen
Voorbeeld rapport met 1 groepering
Voorbeeld rapport met 2 groeperingen
Voorbeeld individueel rapport
Voorbeeld rapport wijngebieden 'eenvoudig'
Voorbeeld rapport wijngebieden 'uitgebreid
Voorbeeld rapport wijnstreken 'eenvoudig
Voorbeeld rapport wijnstreken 'uitgebreid
Voorbeeld rapport 'Cepages met omschrijving'
Voorbeeld rapport 'Appellations met omschrijving'
Voorbeeld rapport Opslaggegevens
Voorbeeld rapport Kelderoverzicht
Macrobeveiliging Access (waarschuwingen)
Macro beveiliging in Access 2003
Veiligheidscertificaten (Access 2003)
Macro beveiliging in Access 2007
Veiligheidscertificaten (Access 2007)
Macro beveiliging in Access 2010
Veiligheidscertificaten (Access 2010)
Macrobeveiliging in Access 2013
Veiligheidscertificaten (Access 2013)
Problemen en support
Hoe krijg ik ondersteuning
Foutmeldingen
Problemen met registratie
WijnAdmin opent niet. Melding 'object of klasse ondersteunt gebeurtenissen niet'
De helpfile wordt niet gevonden
Geen afbeeldingen in fotovenster
Database comprimeren (compact)
Backups zijn onvindbaar (Windows Vista)
Mijn wijngegevens zijn "weg"
Voorkeursinstellingen worden niet bewaard
Onjuiste versie updatebestand
Begrippen en definities
Wat is een gebied
Wat is een streek
Wat is een appellation
Wat is een cepage
Meer over opslag
Wat is een (default) tabel
Wat is een record

Versie 4.70 - herzien oktober 2020

Wat is WijnAdmin

WijnAdmin is een Windows programma voor het beheer van een wijnkelder.

WijnAdmin maakt gebruik van Microsoft Access, een databaseprogramma dat kan worden geínstalleerd als deel van Microsoft Office.

Als Access niet op je computer is geïnstalleerd, kun je een kostenloze zg runtime versie van Access installeren

Mogelijkheden

Wijngegevens opslaan.

Een foto of afbeelding tonen, bijvoorbeeld van een etiket.

Uitgebreide proefnotities toevoegen.

Als het aantal flessen van een wijn nul is geworden, de wijn archiveren.

De wijnkelder inzien met twee verschillende overzichten  met zoek, sorteer en filtermogelijkheden. Per wijn zijn drie detailformulieren beschikbaar.

Backups maken met de ingebouwde back-up mogelijkheden,, waarvan ook een 'automatische'. Je kunt back-ups inzien en terugzetten.

Exportfunctie naar Excel spreadsheet

Informatie over landen, cepages, appellations en wijngebieden, met gedetailleerde beschrijvingen en/of kaarten.

Rapporten ontwerpen, bekijken en afdrukken. Er zijn ook standaard rapporten. De inhoud, filtering en sortering van rapporten is instelbaar.

Zie ook de onderwerpen:

Manieren om deze helpfile te bekijken

  • met functietoets F1. Er wordt dan een helpscherm geopend voor het getoonde onderwerp. Klik vervolgens op 'Contents' of 'Inhoud' voor de complete inhoudsopgave.
  • via de keuzeknop 'Help' op de verschillende menu's
  • met de optie 'helpfile' op het hoofdmenu.
  • rechtstreeks openen (dubbelklik op het bestand met extensie .chm in de WijnAdmin installatiefolder).

Tenslotte

Waar in deze helpfile wordt gesproken over een 'gebruiker', wordt uitsluitend de gebruiker van dit programma bedoeld 

Converted from CHM to HTML with chm2web Standard 2.85 (unicode)