Logo

Privacy verklaring


Algemeen

Alle gegevens bij WijnAdmin worden behandeld conform de regels vastgelegd in de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG).

Website bezoekers

Deze website bewaart geen cookies of andere inloggegevens. De website is voorzien van een z.g. SSL-certificaat.

Registratie van gebruikers van het programma

Na registratie bewaren wij uw registratiegegevens. Deze bestaan uit uw ordernummer, uw emailadres, uw inlognaam, uw naam als die is verstrekt en een fingerprint van uw computer die aan de registratiecode is gekoppeld. Deze gegevens worden beveiligd opgeslagen en zijn niet via internet toegankelijk. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Bankgegegevens van registratiebetalingen worden niet apart opgeslagen en bewaard, al blijven deze gegevens natuurlijk wel bewaard in de registratie van de bank.

Aanvragen voor ondersteuning per email worden bewaard, ook na afdoening, voor eventuele toekomstige vragen. Ook deze emails worden beveiligd bewaard in een 'local account'

Als U uw gegevens wilt laten verwijderen, volstaat een vraag per email aan contact@wijnadmin.nl. Houd er wel rekening mee dat na verwijdering van uw gegevens uit de database U niet meer in aanmerking komt voor ondersteuning en ook niet voor gratis herregistraties, omdat die niet meer aan uw oorspronkelijke registratie kunnen worden gelinkt. Natuurlijk kunt U wel het programma gewoon blijven gebruiken.

Geregistreerde gebruikers van het programma ontvangen - zeer incidenteel - een email met informatie over Wijnadmin, bijvoorbeeld als een nieuwe versie wordt uitgebracht. U kunt zich eenvoudig uitschrijven voor deze emails - hoe dat moet staat onder iedere email aangegeven.


© Wijn Admin - ARPA Software DesignSLUIT DIT VENSTER