Het programma

Het programma/de database is geschreven in VBA (Visual Basic for Applications), dat deel uitmaakt van het pakket Microsoft Access for Windows Developer Version. Er zijn geen specifieke bibliotheken nodig behalve DAO versie 3.6. Weet U niet wat dit is, geen zorgen. Het installatieprogramma zoekt ernaar en biedt zo nodig aan om deze bibliotheek via internet te installeren.

Dit software pakket bestaat uit de volgende bestanden:

 • WijnadminX_programma.mde

Het programma werkt alleen als op de computer het programma Microsoft Access is geïnstalleerd, of wordt geïnstalleerd (met de WijnAdmin runtime versie).

 • WijnadminX_wijnkelder.mdb

Hierin staan alle gegevens die door het programma worden gebruikt (landenoverzichten, wijnstreken etc) en alle ingevoerde wijngegevens (wijnkelder). Dit bestand moet in dezelfde folder staan als het hoofdprogramma.

 • WijnadminX_update.mdb

Hierin staan alle gegevens die nodig zijn om vorige wijnkelders van een update of upgrade te voorzien. Verwijderen van deze file maakt updates en upgrades dus onmogelijk..

 • Kelderindeling_voorbeeld.jpg

Dit is een plattegrond van een (uw) wijnkelder, met bijvoorbeeld de naamgeving en plaats van de wijnrekken. Het programma is gebaseerd op een systeem waarbij ieder wijnrek een letter krijgt en de verschillende "etages" een cijfer (dus bijvoorbeeld A1, A2 en A3), maar natuurlijk kan iedereen zijn eigen voorkeur volgen. Omdat iedere wijnkelder anders is, moet dit bestand door de gebruiker zelf worden aangemaakt met een teken- of grafisch programma zoals Paintshop, Photoshop ed. De naam en de folder van dit bestand kunnen in het menu "plaats van de bestanden" worden gewijzigd. Dit bestand is uiteraard facultatief.

 • Readme.rtf en/of readme.txt

Het tekstbestand dat U nu leest

 • Version.txt

Versie-informatie

 • Images.jpg

Voorbeeldfoto's van wijnetiketten. Deze foto's horen bij wijnvoorbeelden (demo's)

 • Wijn.ico

Iconfile voor het programma

 • Wijnadmin.hlp, wijnadmin.cnt en wijnadmin.chm

De helpfiles van het programma.

 • Systeemfiles

Benodigde systeemfiles worden door het installatieprogramma automatisch geïnstalleerd

 • Intro.wav en exit.wav

Start - en afsluit geluiden