Beperkingen van de evaluatieversie

De evaluatieversie van WijnAdmin beschikt over alle functies van het geregistreerde programma behalve:

- Er is een tijdslimiet aan het gebruik
- Het aantal verschillende wijnen dat kan worden opgeslagen is beperkt tot een maximum
- Backups van tabellen kunnen worden gemaakt en ingezien maar niet worden teruggezet
- Updates en upgrades zijn niet mogelijk
- Een wijnkelder kan niet worden vervangen of teruggezet

Registratie

Voor gebruik na de evaluatieperiode moet WijnAdmin worden geregistreerd. Het registratieproces omvat drie stappen:

  1. Open het programma, ga naar het registratiescherm (optie hoofdmenu) en druk op "registratieaanvraag". Verzend vervolgens de aangemaakte email met de registratieaanvraag. De registratie wordt altijd aangevraagd vanaf de computer waarop het programma wordt gebruikt
  2. Betaal de registratiekosten (zie betaling) onder vermelding van het ordernummer. Dit ordernummer staat in de email van de registratie-aanvraag.
  3. Vul de per email ontvangen registratiecode in in het registratiescherm.

Zie de helpfile onder Registratieformulier voor een beschrijving van het registratieproces.

Een geregistreerde versie is computergebonden en kan onbeperkt worden gebruikt. WijnAdmin werkt dus niet met 'abonnementen' die regelmatig tegen betaling moeten worden verlengd. U krijgt ook ondersteuning per email wanneer dat nodig is. Lees vóór het vragen van support wel eerst de helpfile

Na verzending van de email met de registratie-aanvraag en de betaling ontvangt U de registratiecode per email. Dit duurt normaal gesproken enige dagen; uitzonderingen hierop worden op deze website gepubliceerd. De registratiecode (licentie) wordt verzonden aan hetzelfde email adres waarmee de registratie-aanvraag is verzonden!

Bijzondere gevallen:

  • Registratie voor twee PC's. Gebruik bij een registratie voor twee PC's (dual license) bij het aanmaken van de aanvraag(gebruikers)code op beide PC's bij voorkeur dezelfde gebruikersnaam en vermeld in beide emails dat het een registratie aanvraag betreft voor twee PC's (dual license)

  • Herinstallatie. Als U na vervanging van uw computer of om een andere reden een geregistreerde versie van WijnAdmin wilt herinstalleren en het programma herkent de registratiecode niet, vraag dan via het registratiescherm een HERREGISTRATIE aan. U ontvangt dan gratis een nieuwe licentie.

Op alle gebruik van deze software is de licentie-overeenkomst van kracht die op deze site kan worden ingezien en die ook deel uitmaakt van het programma