Over versies en updates


Updates en upgrades

Regelmatig - maar niet volgens een vast schema - worden worden nieuwe updates op de website geplaatst. Gebruikers van WIjnAdmin ontvangen hierover een email, tenzij ze zich hiervoor hebben uitgeschreven. In een update worden fouten in het programma verholpen, functies verbeterd en ook nieuwe functies toegevoegd. Updates zijn altijd gratis voor geregistreerde gebruikers.

Nieuwe hoofdversies) bevatten aanzienlijk meer nieuwe functies.


Installatie van updates

Updates kunnen alleen worden aangebracht door geregistreerde gebruikers van Wijnadmin, dus niet in een evaluatieversie. Zowel voor updates als voor een eerste installatie gebruik je het gedownloade installatiebestand.

Advies:

Wat gebeurt er tijdens een update:

Nummering van versies

Iedere versie van WijnAdmin heeft een versienummer bestaande uit een hoofdnummer en een tweecijferig volgnummer plus een taalaanduiding (NL). Het versienummer is zichtbaar in het hoofdmenu. Voorbeelden van versienummers:

Soms heeft een versie meerdere ´builds´. Zo´n build bevat kleine aanpassingen die de functie van het programma niet wezenlijk veranderen. Een update naar een nieuwere build is dan ook niet mogelijk.

Wat is er nieuw in een versie?

Alle versies van WijnAdmin zijn opgenomen in een versielijst, die tijdens installatie in de programmafolder wordt geplaatst. Ook hier is de versielijst in te zien.