Overzicht updates versie 4


Versie 4.83 februari 2023 - Onderhoud en functionaliteit

Hersteld: Sorteerfunctie overzichten, weergave van sorteerrichting (pijlen) en van sorteervolgorde was onvolledig
Verbeterd: Sorteerfunctie overzichten :

Hersteld: Export naar XML format:


Versie 4.82 januari 2023 - Onderhoud en functionaliteit

Gewijzigd: Comprimeren is herzien en verbeterd. Meldingen bij afsluiten programma herzien.
Gewijzigd: Minimizebutton hoofdmenu vervangen door Windows minimize (compatibiliteit Windows 10)
Hersteld: Fout hersteld in overzicht backuptabellen. Sorteerfunctie hersteld. Datumnotatie bij backups is nu uniform.
Hersteld: Meervoudige selectie van backuptabellen is nu alleen geldig voor optie "verwijderen".
Hersteld: Backupfunctie herzien.
Hersteld: Diverse bugfixes.
Toegevoegd: Optionele periodieke controle op nieuwe versie - alleen voor Access versies 2010 en hoger


Versie 4.81 mei 2022 - Onderhoud en functionaliteit

Gewijzigd: Sommige sneltoetsen, i.v.m. (mogelijke) conflicten met andere functies. Zie overzicht in programma (F2)
Hersteld: Records in globaal overzicht die daar niet gewijzigd mogen worden: wel waarschuwing maar edits werden niet geblokkeerd
Verbeterd: Bij openen overzichten wordt focus niet meer automatisch op zoekveld geplaatst (dit verhinderde wijzigingen in records)
Niet vervangen : Helpfile (v4.70)


Versie 4.80 maart 2022 - Onderhoud en functionaliteit

Hersteld : Vermelding datums in overzichten (onjuist stringformat)
Hersteld : Eerder door gebruiker ingevoerde wijnstreken werden niet herkend bij invoer van nieuw wijnrecord
Hersteld : Mogelijke fout bij openen overzicht Wijnstreken
Hersteld : Volgnummer bij nieuw record werd niet opgeslagen
Hersteld : Invoerdatum werd ten onrechte gewijzigd bij wijziging record
Hersteld : Ontwerpen van rapport, weergave kolommen (niet relevante kolommen worden onderdrukt)
Hersteld : Weergave van alle geselecteerde cepages in overzicht (na dubbelklik op cepageveld in wijnforms): er werd slechts een cepage gemarkeerd
Hersteld : Veel kleinere bugfixes
Verbeterd : Ontwerpen van rapport: de te selecteren velden in linkerkolom zijn nu in lijn met (evt) in een vorige sessie geselecteerde velden voor rapport
Verbeterd : Overzichtsformulier bestanden (verkleind en vereenvoudigd)
Verbeterd : TAB volgorde bij invoer nieuwe wijn
Verbeterd : Fotovenster. Snellere zoomin/zoomout en (bewaarde) schermpositie is stabieler
Verbeterd : Formulier en lettergroottes meer uniform gemaakt
Toegevoegd : Sneltoetsen voor veel voorkomende acties. Druk op F2 bij geopend wijnoverzicht voor opties.
Toegevoegd : Bij overschrijding van de maximale opslagcapaciteit volgt nu een waarschuwing
Toegevoegd : Enige wijngebieden, wijnstreken en kaarten
Toegevoegd : Controle op onjuist backupbestand wijntabellen (bestand versie 3 is niet compatibel met v4)
Niet vervangen : Helpfile (v4.70)


Versie 4.70 september 2020 - Onderhoud en functionaliteit

Hersteld : Afsluiten programma na drie onjuiste registratiepogingen
Hersteld : Mogelijke fout bij automatische invulling van de wijzigingsdatum
Hersteld : Mogelijke foutmelding in form "ontwerp eigen rapporten" bij berekening van kolombreedte(s)
Hersteld : Fouten en problemen versie 4.62. Programma is geheel herzien.
Hersteld : Foutieve indicatie van bestandsgrootte bij comprimeeropties
Hersteld : Incidentele foutmelding bij afsluiting: 'record is deleted' a.g.v. een corrupte tabel
Hersteld : Optie kaartbeheer in overzichten: fout bij apostrophe in namen en terugkeer naar juiste record
Verbeterd : Openen van bestand of een website vanuit form Proefnotities
Verbeterd : Lay-out van een aantal formulieren
Verbeterd : Tonen in wijnoverzichten (selectie met combobox) van cepages en appellations is aanzienlijk versneld
Verbeterd : Aantal karakters in velden 'cepage' en 'gekregen van' is verhoogd
Verbeterd : De registratiemethode (voor nieuwe en herregistraties) is gewijzigd - zie informatie op de website
Verbeterd : Ontwerpen van individuele rapporten is geheel herzien:

Toegevoegd : Controle op een verlopen digitale handtekening tijdens een update (van toepassing op oudere wijnkelders)
Toegevoegd : Een extra backup-optie voor alleen de (complete) wijnkelder (inclusief alle tabellen)
Vervangen : Helpfile is geheel herzien
Gewijzigd : Upgrade vanuit versie 3 (2013!) is vanaf versie 4.70 niet langer mogelijk. Wijnkelders versie 3 kunnen op speciaal verzoek worden getransformeerd.
Gewijzigd : M.i.v.versie 4.70 is er n downloadversie van WijnAdmin. Voor computers zonder Microsoft Access kan de gewenste Access (runtime)versie nu direct vanaf de website worden gedownload en geinstalleerd. Vervolgens kan WijnAdmin worden geinstalleerd.


Versie 4.62 september 2019 - Onderhoud

Toegevoegd : Overzicht leveranciers: waarschuwing bij invoer van niet toegestane tekens voor telefoonnummer
Verbeterd : Programmameldingen en popups layout aangepast aan UHD monitoren
Gewijzigd : Bij duplicatie van een record krijgt het veld 'datum van verkrijging' automatisch de invoerdatum
Hersteld : Diverse kleine fouten op basis van meldingen gebruikers
Hersteld : Bij sluiten Wijnform Proefnotities werd overzicht verkleind (fout vanaf v460)
Hersteld : Bij sluiten Wijnform Proefnotities bleef overzicht in viewmode
Hersteld : Achtergrond van hoofdmenu had geen correcte scaling bij UHD resoluties
Hersteld : Overbodig raster verwijderd op Opslagoverzicht


Versie 4.61 juni 2019 - Onderhoud

Hersteld : Foutmelding 'niet toegestane duplikatie' bij verversen van scherm (error 3022) onderdrukt


Versie 4.60 april 2019 - Onderhoud en functionaliteit

Hersteld: : Fout bij openen rapporten als er geen enkele opslag in gebruik was
Hersteld : Na verwijderen van gemarkeerde records werden de overgebleven records niet getoond in het overzicht
Hersteld : Verwijderen van gemarkeerde records
Hersteld : Verplaatsen en kopieren van gemarkeerde records
Hersteld : Fout bij selectie van view/editmode wanneer er geen wijnrecords zichtbaar waren in het overzicht
Hersteld : Printfout bij printen van Wijnformulieren
Verbeterd : Vraag om demo-records te installeren wordt na eeen update niet meer gesteld, alleen bij nieuwe installaties
Verbeterd : Kaarten en foto's: betere zoomfuncties ook met muiswiel, kaarten kunnen open blijven bij overzichten, max vergroting tot schermgrootte.
Verbeterd : Bij invoeren wijneigenschappen waarschuwing voor te lange tekstinvoer.
Verbeterd : Foutmeldingen gestroomlijnd
Verbeterd : Annuleren van wijzigingen in Wijnforms
Verbeterd : Presentatie van rapporten in preview
Verbeterd : Rapporten: layout.
Toegevoegd : Rapporten: printopties voor fontgrootte en regelafstand. Groeperingsopties leverancier, producent, flesinhoud en kostprijs. Kolom flesinhoud in rapport.
Toegevoegd : Controle op dubbel openen van het programma ter voorkoming invoerfouten
Toegevoegd : Optie voor in/uitschakelen geluids(attentie)signalen


Versie 4.50 maart 2019 - Onderhoud en functionaliteit

Hersteld : Fout tijdens duplicering records: wijnnamen met apostroph gaven foutmelding
Hersteld : Fout bij opslaan nieuwe wijn (foutmelding met waarschuwing voor duplicatie)
Hersteld : Formulier Proefnotities: een meervoudige selectielijst verdween achter het formulier
Hersteld : Fout in form Overzicht alle gegevens: waardering niet in te vullen
Hersteld : Rapporten: incorrecte sortering opslag bij sommige cijfer- en lettercombinaties
Hersteld : Rapporten, Wijnarchief werd niet afgedrukt (!)
Hersteld : Fout in filtering (error 3079: field can refer to more than one table)
Hersteld : Bij wisselen van overzicht verdwenen evt geopende wijnforms soms achter het overzicht
Verbeterd : Formulier proefnotities invoer van bijzonderheden
Verbeterd : Controle op registratie onder Windows 10 (foutmeldingen)
Verbeterd : Handmatige archivering, moest twee keer worden bevestigd
Verbeterd : Selectie comboboxes: vaak moest twee keer worden geselecteerd voor uitklapmenu
Verbeterd : Rapporten. Layout kolomindelingen van voorgedefinieerde rapporten
Verbeterd : Rapporten: meer flexibele keuzeopties voor sortering opslag
Verbeterd : Opslagoverzicht. volgorde sortering is nu correct
Verbeterd : Incidentele crashes bij rapportenpreview (MS Access bug)
Verbeterd : Form Instellingen op overzichtsformulieren: weergave vorige selectie was niet altijd juist en wijzigingen zijn nu direct zichtbaar.
Toegevoegd : Waarschuwing bij foutieve invoer, bijvoorbeeld alphanumerieke tekens in numeriek veld
Toegevoegd : Opslagoverzicht: beheer default opslagnamen
Toegevoegd : Meer selecties voor te printen opslagrapporten
Toegevoegd : Optie om alle open WijnAdmin windows snel te verbergen en weer zichtbaar te maken
Toegevoegd : Optie preview rapporten in twee formats
Veranderd : Bij invoer nieuwe wijn zijn alle overige schermen geblokkeerd
Algemeen: : Veel bugfixes hersteld en verbeteringen doorgevoerd


Versie 4.42 juli 2016 - Onderhoud

Hersteld: Fout tijdens duplicering records: soms werd het verkeerde record gedupliceerd.
Verbeterd: Merking[KOPIE] houdt nu rekening met de gekozen wijnnaam-weergave
Hersteld: Appellationoverzicht diverse fouten hersteld.
Hersteld: Wijngebieden overzicht diverse fouten hersteld
Hersteld: in het overzicht wijngebieden opende de beschrijving van de gebieden achter het overzicht.
Hersteld: Fouten bij selectie van cepages in overzicht (na dubbelklik op cepageveld in wijnformulieren):
Verbeterd: Update van tabel met prefixes voor wijnnaam weergave, zoals Domaine, Chateau etc

Verbeterd: Bladeren door de records in overzichten met de UP/DOWN pijl ook mogelijk als een wijnformulier 'on top' is geopend


Versie 4.41 mei 2016 - Onderhoud en functionaliteit

Hersteld: Fout tijdens archivering bij namen van afbeeldingen met een apostrophe
Hersteld: Popups zoals cepages, wijnproducenten etc verdwenen bij wisseling van wijnrecord in overzichten naar de achtergrond
Hersteld: Bij invoer van een nieuw wijnrecord werden bij opname van een nieuwe cepage in de tabel de al ingevoerde gegevens gewist
Hersteld: Diverse fouten bij invoer leverancier. Veld 'wijngebied' toegevoegd op overzicht. Directe toevoegingen geblokkeerd.
Hersteld: Bij keuze voor hernummering records in menu Instellingen werden demo-records ook genummerd.
Hersteld: Fout bij filteren: er werd gevraagd om een waarde voor veld txtTxtToSearch in te vullen (build 2)
Verbeterd: Zolang invoerformulieren zijn geopend, zijn andere formulieren en menu's nu gedeactiveerd
Verbeterd: Sommige vensters werden te klein bij instelling van een gereduceerde formulier- en lettergrootte
Verbeterd: Venstertje 'cepages' dat 'meeloopt' met records kan nu ook worden geopend bij 1 toegewezen cepage
Verbeterd: Na invoer van een nieuwe wijn wordt deze automatisch op het overzicht geselecteerd
Toegevoegd: Rechtstreeks aanmaken van nieuw record in archief is geblokkeerd, alternatief is nu in menu markeringsopties
Toegevoegd: Nieuwe keuze onder instellingen voor archivering: wat moet er gebeuren met evt toegewezen afbeeldingen
Toegevoegd: In overzichten kan nu met de pijltjestoets (up/down) het volgende of vorige record worden geselecteerd
Gewijzigd: Afsluiten via icon taakbalk slaat automatische archivering over (dialogen niet beschikbaar voor bevestiging)


Versie 4.40 januari 2016 - Onderhoud en functionaliteit

Toegevoegd: Controle op Access 64 bit (wordt nog niet ondersteund)
Toegevoegd: Verbeterde zoekfunctiebr /> Hersteld: Terugkeer naar in overzicht geselecteerde record bij sluiten wijnform 'basisgegevens'
Hersteld: Fout bij tonen van landen/wijngebieden/wijnstreken met het teken - in de naam (bijv Nieuw-Zeeland)
Verbeterd: Invoer van nieuw wijnrecord (invoer cepages en annulering invoer)
Verbeterd: Sorteeroptie voor wijnnamen wordt nu automatisch doorgevoerd voor wijnkelder én het archief
Hersteld: Bij herinstallatie na een verlopen evaluatie werd een nieuwe wijnkelder niet herkend (hersteld in build 2)


Versie 4.30 november 2015 - Onderhoud en functionaliteit - grote revisie

Hersteld: Installatieproces. Geen gedwongen exit meer en aangepast aan Access 2013
Hersteld: Controle van aan een wijn toegewezen nieuwe cepage gaf incidenteel een foutmelding
Hersteld: Rapporten zijn nu primair toegewezen aan de default-printer. Dit verhindert (achter het scherm verborgen) popups van de MS Access-printerdialoog waardoor het programma niet meer reageert op input
Hersteld: Fouten bij het opnemen en verwijderen van voorbeeld wijnrecords.
Hersteld: Bij tabeloverzichten verscheen de helpfile achter het overzicht in plaats van 'on top'
Hersteld: Volgnummers van records. Incidenteel werd niet automatisch een volgnummer toegewezen.
Hersteld: Bij invoer van meervoudige cepages ZONDER percentages werd ten onrechte toch een %-teken ingevuld
Hersteld: Niet alle wijngebieden werden getoond in het overzichtsrapport wijngebieden
Hersteld: Fout bij update: Vanaf v4.10 werden de DEFAULT-tabellen niet vervangen. Na update v4.30 zijn er wellicht veel nieuwe gegevens zichtbaar!
Hersteld: Fout bij terugzetten van gebieden vanuit de standaardtabel naar de in gebruik zijnde tabel(in plaats van de selecties werden alle ontbrekende gebieden teruggezet)
Hersteld: Fout in menu 'Algemene instellingen' waardoor hoofdmenu niet correct werd afgesloten
Hersteld: Fout in module die resolutie aanpast aan de schermresolutie, waardoor soms formulieren 'leeg' werden geopend
Hersteld: Fout in dupliceren van record waardoor (soms) het nieuwe record door het programma niet werd gevonden
Hersteld: Bij wijzigen van een land werd een negatief antwoord op een controlevraag beloond met dezelfde vraag (!)
Hersteld: Gemarkeerde records vanuit archief verplaatsen gaf foutmelding bij wijnrecords met apostrophe in de naam
Hersteld: Fout in updatemodule (instellingen 'invoer opslaan in tabel')
Hersteld: Diverse kleinere bugs
Verbeterd: Opname van dubbele items in de voorkeurstabel is geblokkeerd (failsafe)
Verbeterd: Een fout bij controle of aanmaken van een logfile leidt nu tot een aparte foutmelding en breekt niet de gehele archivering af
Verbeterd: Als voor een wijn een gebied, streek, appellation, producent of leverancier is geselecteerd, wordt dit item bij openen van het betreffende overzicht als eerste getoond (de beschrijving is meteen aan te klikken)
Verbeterd: Invoeren van eeen nieuw wijnrecord: foutcontrole en enige kleine fouten hersteld. Incidentele problemen met opslaan van een nieuw record moeten hiermee zijn verholpen.
Verbeterd: Het menu voor het wijzigen van de plaats van de bestanden: er is een optie toegevoegd om de standaardfolder voor kaarten zelf te wijzigen
Verbeterd: Toevoegen van een wijnstreek als deze al is toegewezen (aan hetzelfde gebied) wordt nu geblokkeerd
Verbeterd: Inzien en wijzigen van producentgegevens. Wijziging: bij iedere producentnaam moet nu ook het land worden ingevuld.
Verbeterd: Inzien en wijzigen van leverancier gegevens
Verbeterd: Opties voor het zelf inzien en terugzetten van gegevens uit de default-tabellen voor appellations, wijngebieden, wijnstreken en cepages zijn uitgebreid en verbeterd.
Verbeterd: Menu printopties.
Verbeterd: De markering van gemarkeerde records wordt met een gele kleur aangegeven zodat ze beter worden herkend
Verbeterd: Nieuwe beschrijving van wijnland Algerije, met meer achtergrondinformatie.
Verbeterd: Hulp oproepen met F1 kan nu in alle overzichten zonder helpknop. Help kan met deze knop ook worden gesloten (alleen HTML). Zie de helpfile voor details.
Verbeterd: Popup berichten hebben een beter format en kunnen nu ook tussentijds worden gesloten (klik op popup)
Verbeterd: Schermflikkering op overzichten bij recordwisseling is gereduceerd (zie de helpfile)
Verbeterd: Wijnformulieren zijn iets vergroot waardoor gegevens in comboboxen (uitklaplijsten) beter zichtbaar zijn
Verbeterd: Geopende foto's op overzichten behouden hun positie op het scherm bij wisselen van record
Verbeterd: Zoeken naar (grafische) bestanden: compatibiliteit met alle Access versies
Verbeterd: Bij terugplaatsen van een tabelbackup wordt een kopie van de te vervangen tabel teruggeplaatst bij fouten
Verbeterd: Fotolinks toevoegen aan gemarkeerde wijnrecords
Verbeterd: Opties voor maken, inzien en terugzetten van tabelbackups zijn verbeterd (tevens enige fouten hersteld)
Verbeterd: Comprimeeropties toegevoegd en menu verbeterd.
Toegevoegd: Kaarten kunnen nu behalve voor landen ook voor wijngebieden, wijnstreken en appellations worden opgeslagen en getoond.
Toegevoegd: Links naar kaarten van landen of wijngebieden kunnen nu behalve de defaultwaarde jpg ook verwijzen naar kaarten in gif, bmp of png format.
Toegevoegd: Nieuwe kaarten van landen en wijngebieden
Toegevoegd: Wijngebieden en wijnstreken van Oostenrijk, met beschrijvingen
Toegevoegd: Wijngebieden Frankrijk
Toegevoegd: Veel Italiaanse cepages en appellations, inclusief beschrijvingen.
Toegevoegd: Door het opnemen van de wijngebieden van Nieuw-Zeeland en de wijnkaart van Nieuw-Zeeland, is een omissie vanaf het begin van het programma hersteld.
Toegevoegd: Automatisch tonen van uitklaplijsten in combo(selectie)boxen - instelbaar met voorkeursinstelling
Toegevoegd: Hoofdmenu kan nu naar de taakbalk worden verplaatst (minimize) - met opties
Bijgewerkt: De helpfile is grondig herzien en bijgewerkt.
Gewijzigd: Het verwijderen van standaard landen is niet langer mogelijk om fouten te voorkomen. Zelf toegevoegde landen kunnen natuurlijk wél worden verwijderd.
Update: Windows 10. Een aantal functies is aangepast


Versie 4.20 oktober 2014 - Onderhoud en functionaliteit

Hersteld : Kleine fouten in update module (gevolg: mogelijke foutmeldingen tijdens een update naar v4.10)
Hersteld : Fout in menu wijninstellingen: keuze tussen overzichten in VIEW of EDIT mode genereerde een foutmelding
Hersteld : Fout in menu wijninstellingen: keuze tussen foto's tonen of verbergen genereerde een foutmelding
Hersteld : In overzichten synchronisatie hersteld van geopende foto's/afbeeldingen met geselecteerde records (liep soms een stap achter of een niet aanwezige foto werd niet gemeld)
Hersteld : Bij switch tussen globaal- en detailoverzicht werd het gekozen wijnrecord niet bewaard indien een wijndetailformulier was geopend
Verbeterd: Bij verwijderen van een individueel rapport worden nu ook de bijbehorende sorteergegevens verwijderd (overigens niet zichtbaar voor gebruiker)
Gewijzigd: Een aantal popup-berichten is vervangen door statusmeldingen onderaan de overzichten
Verbeterd: Waarschuwing toegevoegd bij dubbelklik op cepageveld als nog geen land is ingevuld
Verbeterd: Waarschuwing (bevestiging) toegevoegd bij verwijderen van een nieuw wijnrecord
Verbeterd: Een andere instelling van formulier- en lettergrootte geldt nu ook voor popupschermen met foto's/afbeeldingen
Verbeterd: Alle popup schermen voor foto's passen zich nu aan aan de verhoudingen van de geladen foto
Aangevuld: Complete herziening van wijngebieden en wijnstreken Zuid-Afrika
Aangevuld: Wijngebieden Duitsland zijn gecompleteerd
Aangevuld Italiaanse cepages
Toegevoegd: Extra groot scherm voor inzoomen op foto's of kaarten
Toegevoegd: Optie (overzichten van wijngebieden en wijnstreken) om alle records te vervangen door de default-tabelgegevens. Zie helpfile voor details.
Toegevoegd: Mogelijkheid tot uitvergroten van commentaarveld in formulier Wijnproducenten (dubbelklik op veld)
Toegevoegd: Kaarten wijngebieden van verschillende landen. Deze zijn door gebruiker te wijzigen en aan te vullen. Zie helpfile onder 'Landenoverzicht' voor bijzonderheden


Versie 4.10 juni 2014 - Onderhoud en functionaliteit

Verbeterd : Presentatie van archiveringsopties en -menu's
Verbeterd : Menu rapporten. Presentatie is verbeterd en voor ieder rapport blijft een eerder gekozen groepering en sortering bewaard
Verbeterd : Popups voor Proefnotities en Herkomstinformatie (te openen met dubbelklik op veld om alle data te laten zien)
Verbeterd : Invoer van meervoudige cepages
Verbeterd : Filterfunctie op wijnoverzichten. Filteren is nu ook mogelijk op lege velden, op kleiner dan, groter dan en ongelijk aan. Zie de beschrijving in de helpfile
Aangepast : TAB stops invoerformulieren
Gewijzigd : Lay-out van de drie wijnformulieren basisgegevens, alle gegevens en detailoverzicht (veld 'prijsinfo' toegevoegd)
Gewijzigd : Wijzigen van individuele producentgegevens kan nu ook direct vanuit wijnformulieren, hoeft niet meer via hoofdmenu/tabelopties. Ook het invoerscherm en de invoer van producentgegevens zijn verbeterd
Toegevoegd: Een overzicht leveranciers
Toegevoegd: Een ingesteld filter kan nu ook op de statusbalk worden getoond (handig bij lange filters)
Toegevoegd: Optie om voorkeur in te stellen voor tabelopslag van nieuw ingevoerde producent, leverancier, wijngebied, wijnstreek, appellation en cepage (ja, nee of na bevestiging)
Toegevoegd: Een veld 'Prijsinfo' voor toelichting op wijnprijzen
Toegevoegd: Aantal wijngebieden, wijnstreken en cepages toegevoegd en gewijzigd
Toegevoegd: Ingestelde filters op wijnoverzichten kunnen nu ook op individuele rapporten worden toegepast
Hersteld : Fout waardoor bij start programma HTML help niet correct werd geopend
Hersteld : Onjuiste statusmeldingen bij wijziging van appellation
Hersteld : Na invoer of wijzigen van een appellation werden de daarbij horende cepages niet altijd automatisch ingevuld
Hersteld : Fout in datumnotatie registratiecontrole, waardoor onjuiste waarschuwing voor einde evaluatieperiode of foutmelding werd veroorzaakt
Hersteld : Bij selectie van een appellation (bij invoer van nieuwe wijn) liep het programma schijnbaar vast. Oorzaak: verborgen testvenster (verwijderd). Al hersteld vanaf versie 4.02 build 3.
Hersteld : Invoer van appellation in algemeen overzicht (foutmelding syntax en geen optie voor bewaren van een nieuwe appellation)
Hersteld : Bij invoer van een te korte cepage en appellation werd niet alleen het invoerveld leeg gemaakt maar werden ook alle andere ingevulde items verwijderd. Irritant.
Hersteld : Invoeren van meervoudige cepages tijdens invoeren van nieuw wijnrecord was geblokkeerd, is nu mogelijk.
Hersteld : Diverse kleine verbeteringen
Helpfile is herzien en aangevuld


Versie 4.02 januari 2014 - Onderhoud

Hersteld : Alleen build 3 (zelfde versienummer) storend testbericht waardoor bij invoering appellation programma niet meer reageerde op invoer (vooruitlopend op versie 4.10)
Hersteld : Probleem tijdens archiveren. De foutmelding verwees naar het catalogusnummer (dat item is niet meer in gebruik)
Verbeterd : De invoer bij sommige datumvelden was gecentreerd; nu start in alle datumvelden de invoer (cursor) links
Hersteld : Bij een geopend globaal overzicht was bij een tevens geopend wijnform 'basisgegevens' een switch naar het wijnform 'alle gegevens' niet mogelijk
Verbeterd : Als het aantal resterende wijnflessen op nul is gezet, blijft nu de toegekende opslag nog zichtbaar totdat de overzichten worden gesloten
Hersteld : Foutieve opening van 'opslagoverzicht voor één wijn'
Gewijizigd : Het maximale aantal flessen per wijn bedraagt nu 120
Verbeterd : Blokkeren of vrijgeven van formulieren (EDIT en VIEW mode) bij wisseling tussen formulieren.
Gewijzigd : De buttons '+' op wijnforms voor snel inzien van de opslag zijn verwijderd: de opslag kan al worden ingezien met de buttons 'opslag' op het overzichtsformulier
Verbeterd : Diverse kleine verbeteringen in de presentatiebr />


Versie 4.01 december 2013 - Onderhoud en functionaliteit

Hersteld : Bij invoeren van een nieuwe wijn werd een nieuwe appellation niet opgeslagen (foutmelding nr 91)
Hersteld : Verkeerde benaming van de logfile waardoor foutmelding optrad tijdens archiveren (foutmelding 53, kan het bestand niet vinden)
Hersteld : De waarschuwing zeven dagen voor afloop van de evaluatieperiode produceerde een foutmelding
Hersteld : Bij toevoegen van een wijnstreek verschijnt het invulformulier nu vóór het overzicht en niet er achter
Hersteld : Bij een lege wijnkelder kon geen nieuw record worden toegevoegd (!). Hersteld vanaf v400 build 4
Verbeterd : Foutmelding in menu rapporten bij laden van opslaggegevens voor archief (het archief heeft geen opslag). Deze optie nu voor archief uitgeschakeld.
Toegevoegd: Een menu om zelf een rapport samen te stellen. Alle wijn-items zijn selecteerbaar. Rapport kan worden opgeslagen voor later gebruik.
Verbeterd : Menu rapporten (helpfuncties en overzicht)
Hersteld : Popups 'past bij', 'smaakeigenschappen' en 'cepages': weergave was niet altijd correct of duidelijk.
Hersteld : Fouten bij print of preview van rapport 'wijn gegroepeerd per opslag'
Bijgewerkt: Helpfile.


Versie 4.00 september 2013 - Nieuwe hoofdversie en upgrade

Toegevoegd: Krachtige optie om in overzichten meervoudig te sorteren op kolommen - met sorteerindicatiebr /> Toegevoegd: Menu markeeropties: De checkbox 'markeer alles/niets' is vervangen door een menu waarmee gemarkeerde records kunnen worden gemanipuleerd
Toegevoegd: Optie om al gearchiveerde wijn terug te zetten in de wijnkelder (verplaatsen of kopiëren)
Toegevoegd: Indicatie in het overzichtsformulier als het wijnarchief is geselecteerd
Toegevoegd: De belangrijkste algemene instellingen zijn nu zichtbaar op het hoofdmenu
Toegevoegd: Optie om de (letter)grootte van formulieren naar eigen behoefte in te stellen en aan te passen aan gewenste schermresolutie.
Toegevoegd: Archiefoptie: wijn met origineel aantal nul kan nu ook worden uitgezonderd van archivering (ipv archiveren of verwijderen)
Toegevoegd: Statusinformatie op overzichten
Toegevoegd: Wijngebieden en wijnstreken voor Duitsland, Chili, Argentinië, Spanje en de Verenigde Staten
Toegevoegd: Beschrijvingen van landen, wijnstreken en wijngebieden - kunnen worden verwijderd of gewijzigd
Toegevoegd: Slovenië, Kroatië met beschrijvingen
Toegevoegd: Printopties. Voorkeursinstellingen kunnen per rapport worden bewaard.
Toegevoegd: Alle overzichtstabellen kunnen nu worden geprint
Toegevoegd: ALs de 'edit' mode is gekozen wordt dit op alle formulieren duidelijker aangegeven
Toegevoegd: Indicatie op overzicht als de wijnkelder een lager versienummer heeft (indien update niet is uitgevoerd)
Uitgebreid: Sorteeropties toegevoegd in overzichten wijngebieden, wijnstreken, appellations en cepages
Uitgebreid: Het aantal rapporten is aanzienlijk uitgebreid
Aangevuld : Appellations, voornamelijk Frankrijk, met beschrijving
Aangevuld : Cepages, met beschrijving.
Verbeterd : Terugzetten van appellations, cepages, wijngebieden en wijnstreken vanuit de installatietabel
Verbeterd : Invoer van nieuwe wijn: toekennen van meer dan één cepage is nu direct mogelijk
Verbeterd : Linefeeds zijn geblokkeerd bij invoer van wijnnamen
Verbeterd : Invoer van nieuwe wijnrecords
Verbeterd : Wijzigen van programmafolders
Verbeterd : Selectie van (meervoudige) cepages vanuit wijnformulieren
Verbeterd : Invoeren en wijzigen van appellations (overzichtstabel)
Verbeterd : Invoeren en wijzigen van cepages (overzichtstabel)
Verbeterd : Filterfunctie op overzichtsformulieren is verbeterd en eenvoudiger te bedienen
Verbeterd : Zoekfunctie op overzichtsformulier. Ook kan nu op nummer worden gezocht
Verbeterd : Wijzigen van landnamen
Verbeterd : Formulier wijneigenschappen
Verbeterd : Het invoeren en wijzigen van items 'wijn past bij'
Verbeterd : Kleurselectie van formulieren
Verbeterd : Wijzigingen in overzichten wordt geblokkeerd indien er een wijnform wordt geopend
Gewijzigd : De indeling van wijngebieden, wijnstreken en appellations (Frankrijk) op basis van aantal wijnpublikaties
Gewijzigd : Wijziging van view- naar editmode en andersom geldt nu voor alle wijnformulieren tijdens de sessie.
Hersteld : Klein foutje: Pond teken in prijs vervangen door euroteken
Hersteld : Onjuiste weergave van jaren in selectielijsten
Hersteld : Kleine fout bij kleurwijziging tekstvelden op overzichtsformulier - werd niet meteen zichtbaar voor alle records
Hersteld : Mogelijkheid tot foutieve invoer van opslagbenamingen is geblokkeerd.
Hersteld : Rapporten: fout bij printen van individuele opslaglokaties
Hersteld : Fout bij naamcontrole waardoor delen zoals 'la' en 'le' onterecht werden verwijderd