Versie 4.81


Versie 4.81 kan worden gedownload vanaf medio mei 2022. Deze versie bevat enige verbeteringen t.o.v. versie 4.80 die in maart werd uitgebracht. Sommige van de nieuw geintroduceerde sneltoetsen werkten weliswaar goed maar verhinderden het normale gebruik ervan. Bijvoorbeeld Escape kon niet meer worden gebruikt voor het verwijderen van wijzigingen die nog niet zijn opgeslagen, de linker en rechter pijltoets niet voor het verspringen in tekst, etc. Overzicht nieuwe sneltoetsen is oproepbaar in het programma met F2. Zie verder de versielijst.


Fouten verholpen in build 2 (juli 2022)
  • bij verwijderen in de overzichten van een zoektekst blijft het zoekcriterium nu staan (werd ook verwijderd)
  • wijzigen van opslaggegevens: alleen de naam werd verwerkt, is hersteld
  • overzicht sneltoetsen (F2) werd bij maximale tekstvergroting (130%) onvolledig weergegeven

Wijnadmin probleem met Access 2013 (14 juli 2022)
  • Bij openen van Wijnadmin met Access 2013 sluit Access na enige seconden zonder waarschuwing weer af. Dit gebeurt met WijnAdmin en iedere database met de extensie .mde.
    Oorzaak is een recente update van Access: KB 5002121. Verwijderen van deze update (de-installatie via Windows) lost het probleem op.
    Naar alle waarschijnlijkheid zal Microsoft het probleem wel oplosen in een volgende update maar hoe lang dit gaat duren is onzeker.